Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > Teenused > Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine

KOGEMUSNÕUSTAJA MÄRKAB JA MÕISTAB MURET
 
Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut viis käesoleval kevadel Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas läbi kogemusnõustajate täiendkoolituse, mille lõpetas 13 kogemusnõustajat. Koolitusel osalenud inimestel endil oli eelnevalt olemas kogemus, kuidas keerulise terviseolukorraga igapäevelus hakkama saada ja neli kuud väldanud koolituse raames õpiti, kuidas pakkuda kogemusnõustamist sel viisil, et abi vajav inimene oskaks leida üles oma sisemised jõuvarud ja korraldada enda elu ümber elamisväärseks vaatamata tervisest tulenevatele raskustele. Kogemusega inimene suudab kõige ehedamal viisl olla empaatiline ja mõista kriisis või raskustes esile kerkivaid tundeid-mõtteid.  Edukad lõpetajad võivad kogemusnõustajatena praktiseerida rehabilitatsiooniasutustes, vabaühendustes või tervisega seotud valdkondades. Saaremaa kogemusnõustajate kohta saab infot kohalikust puuetega inimeste kojast.
 
Koolitus toimus vastavalt rehabilitatsiooni reformi raames kehtestatud baasõppe nõuetele. Kogemusnõustajate koolitajad olid Tartu Ülikooli õppejõud Dagmar Narusson, kogemusnõustajad Raili Hollo ja Katrin Grünberg. Täiendusõpet rahastas ESF koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.
 
Dagmar Narusson
28.06.2017
  1. Organisatsioonid

 

Eesti Allergialiidu Saaremaa Ühendus esindaja: Jane Kilumets reg.nr: 80058700 telefon: GSM: 50 92 757 

e-post: janekilumets@hot.ee

 

Saaremaa Diabeediselts esindaja: Ave Kaal reg.nr.: 80058456 telefon: 5286475

e-post: saare.diabeet@online.ee

 

Saaremaa Psoriaasiühing  esindaja: Veronika Allas  reg.nr.: 80138178 telefon: 53 303702

e-post: Veronika.allas@tt.ee

 

Saaremaa Reumaühing esindaja: Sirje Mändmaa  telefon: 5293431 e-post: saarereuma@gmail.com

 

Saaremaa Pimedate Ühing esindaja: Anneli Lõhmus reg.nr.: 80241427 telefon: 56 937 084

e-post: anneuus18@hot.ee

 

Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühing esindaja: Ludmilla Siplane reg.nr.: 80108817 telefon kodus: 45 79 106, 55 680 519

e-post: ludmilla.tugiyhing@gmail.com

 

Saare Maakonna Invaühing esindaja: Ingrid Põldemaa reg.nr.: 80090282 telefon: 45 91122, mob 5224479

e-post: Saareinvayhing@gmail.com

https://saareinvayhimg.wordpress.com

 

Saarte Kurtide Ühing esindaja: Maret Õun, reg.nr.: 80116596 e-post: saartekurdid@gmail.com

 

Saaremaa Kutsehaigete Ühing esindaja: Aivar Mihkelson reg.nr.: 80125810 telefon : 56257502

e-post: aivar.mihkelson@mail.ee

 

Saaremaa Vaegkuuljate Ühing

esindaja: Eda Põld reg.nr.: 80108711 telefon/fax kodus: 45 38 166, tel tööl 45 31486

e-post: edapold@hot.ee 

 

Saaremaa Parkinsoni Haiguste Selts  esindaja: Hillar Helde reg.nr.: 80271687

telefon: +372 5019891, e-post: hillar.helde@gmail.com

 

Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühing "Möte" esindaja: Avo Levisto reg.nr.: 80293401 telefon: 5269 213 e-post: avolev@gmail.com

 

MTÜ Saaremaa Vähiühing Patsientide ja nende lähedaste nõustamine reg. nr.: 80326566 telefon: +3725203651, e-post: saare.vahiuhing@gmail.com

nach oben