Meie Projektid 2021

Asud siin: Esileht > PROJEKTID 2021 - 2024

PROJEKTID 2021 - 2024

 1. Eesti Kultuurkapital/SPIK"Osalemine vabariiklikul kultuurifestivalil Tartus" 31.05. - 02.06. 2024.

2.  SPÜ Turvalisem elu 

Rahastaja Eesti Puuetega Inimeste Fond

Eesmärkgiks  nägemispuuetega inimeste ligipääsetavuse uuring  kogukonnateenustele ja kaubandusele

3- Eesti Kultuurkapital - SPIK

Osalemine erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol Vilhandis

 

 

2023

1. KOP/SPÜ/SPIK

Nägemispuuetega inimeste kogukonna heaks

oktoober 2022 - oktoober 2023

Vitspunutiste materjali soetamine ja punumise juhendamine

 

 

 

2-. EPIF/SPIK

Psüühikahäiretega inimeste ja nende pereliikmete võimestamine läbi tugigruppide Saaremaa ja Muhu vallas

Projekti periood 2021 - 2023

Tegevused 2023

Tugigrupp SPIK-s 27.01.23, 17.02.23, 17.03, 30.05.23 (tugigrupi piknik)

Koostöökohtumine Muhu vallas 22-02.23

Suvekool  25.-26.07.23

 

3. Eesti Kultuurkapital/SPIK

Osalemine Vabariiklikul Puuetega Inimeste Kultuurifestivalil Narvas

 

 

 

 

4. Eesti Paraolümpiakomitee Liikumisaasta 2023 raames rahastatud projekt "Samm sammult"

Liikumisvihiku koostamine 

PROJEKT  SAMM-SAMMULT          
Liikumispäevikute analüüs            
Periood:  juuni-september 2023          
        Liikumisele kulunud aeg    
    tegevusaeg kokku keskmiselt 1 inimese kohta  
Liikumisviis vastanuid päevi tundides päevi tunde minuteid päevas  
               
jalutamine 15 747 653 50 44 52  
jalgrattasõit 5 55 69,3 11 14 76  
sportmäng 4 8 14 2 3,5 106  
ujumine 5 20 11 4 2,2 33  
jooksulint 1 20 9,25 20 9,3 28  
Muu liikumine 5 96 160 19 32 100  
               
Kokku 15   917,05   61    
               
               
        Läbitud kilomeetreid    
    Läbitud distants keskmiselt 1 inimese kohta  
Liikumisviis vastanuid päevi km-d päevi km-d km päevas  
               
jalutamine 12 708 2303 50 192 3,8  
jalgrattasõit 5 55 887 11 177 16  
jooksulint 1 20 44 20 44 2,2  
               
               

 

Saare maakonna puuetega inimeste spordipäev

Sportlik matk Roomassaare poolsaarel 06.09. 23

 

 

 

 7. Eesti Kultuurkapital/ SPIK

Osalemine vabariiklikul erivajadustega inimeste laulu-ja tantsupeol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022

 1. Eesti Kultuurkapital/SPIK

"Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil"

Periood  01.04.22  - 31.08.22

Toetus 300 eur

 

2. Saaremaa vald/SPIK

Spordipäev Saaremaa valla puuetega inimestele

KOV projektitoetus 500 eur

Toimumise koht Kuressaare Spordikeskuses 22.09.22 kell 10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Saaremaa vald/Kultuuriühing "Möte"

Muusika läbi vaikuse

Laululaager ja õppepäevad puuetega inimeste muusikaringile

Õppelaager  20.-21.08.2022

KOV kultuurivaldkonna projektitoetus 1000 eur

 

 

 

 

4. EPIF/SPIK

Psüühikahäiretega inimeste ja nende pereliikmete võimestamine läbi tugigruppide Saaremaa ja Muhu vallas

Periood 2021 - 2023 EPIF toetus  16 910 eur

Tugigrupp SPIK-s 16.09, 30.09,14.10 ,28.10, 11.11.22

  vt. 2021-2022 projektide alt  lisaks

 

5. Saaremaa vald/SPIK

"Saaremaa puuetega inimeste toodete laat "Oma asi"

KOV projektitoetus 500 eur

toimumise periood november - detsember 2022

Laat toimub Kuressaare Kultuurikeskuses 05.12.22

 Kajastus ajakirjanduses

 

 

 

6. Saaremaa vald/SPIK

"Ajaga kaasas"  KOV toetus 970 eur

toimus 11, 12 ja 19  oktoober 2022 Kuressare Ametikoolis

Individuaalsed koolitused novembris 2022

arvutikoolitus SPIK liikmesorganisatsioonide juhtidele

 

7. Saaremaa vald/SPIK

"Osalemine vabariiklikul erivajadustega inimeste laulu-ja tantsupeol Viljandis"

toimumise aeg 13.august 2022

 
8. EPIF "IT vahendite soetamine"
oktoober-november 2022
IT seadmete ost rehabilitatsiooniteenuse koordinaatorile ja IT spetsialistile
 
9. Saaremaa vald - Saaremaa Pimedate Ühing-SPIK
"Rahvusvahelise Valgekepi päeva tähistamine"
Toimumise aeg 19.10.22  KOV toetus 460 eur
 
 
 
 
 
10.  KOV tegevustoetus 2022 
Puuetega inimeste organisatsioonide tegevuste võimaldamine SPIK hoones, igapäevaelu toetamise teenuse klientide tegevuste majanduskulude tagamine, nõustamisruumide  majanduskulude tagamine. jm. jooksvad kulud.
15 000 eur
 
11. EPIF 
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste huvikaitse tegevused aastal 2022
30 603 eur
SPIK organisatsioonide tegevuste toetamine  projektide alusel
SPIK k tegevuste ja administreerimise toetamine
 

 

 2021 - 2022

1. Saaremaa vald, SPIK ja Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühing   

 Projekt "Issanda loomaaed on kirju" 

 

 

 

 

 

FOTODE AUTOR NIKITA KADEIKIN EVPIT

 

2. KIK/SPIK/Kultuuriühing "Möte"  

"Väärtustame oma keskkonda"

Periood 2020 - 2021, pikendatud periood  juuni 2022

 1. mail 2022 sai läbi meie KIK-i projekt „Väärtustame oma keskkonda”. Projekti ajavahemik venis küll veidi pikemaks, kui oleks pidanud, aga kõik, mis plaanitud, sai lõpuks ikkagi edukalt tehtud.

Selle käigus käisime IPET-i rühmaga Lääne- Saaremaal. Käisime Kihelkonnal, külastasime loopealseid, Odalätsi allikaid jne. Rääkisime loodusest, kultuuripärandist ja võtsime Odalätsi allikatest kaasa selget allikavett ja paraku ka eelmiste külalistest maha jäänud prügi.

 

 

 

 

 

Järgmine etapp toimus Ida- Virumaal. Õppereis langes  paraku aega, kui karmistusid koroonapiirangud ja haigestumisigi oli rohkem. Nii kuivasid enne väljasõitu meie read mõnevõrra kokku. Retk Kohtla- Nõmme Kaevandusmuuseumisse oli huvitav ja hariv. Veelgi huvitavam oli aga retk Aidu karjääri, sest seal oli näha, mis saab kaevandamisest rikutud maastikust, mis on probleemid ja kuidas võiks neid lahendada. Samuti oli huvitav vaadata, kui pikaldaselt hakkab taastuma metsaalune taimkate. Kõlama jäi lootus, et seda taastuma hakkavat metsa kohe jälle majanduslikel eesmärkidel kännustikuks ei muudeta.

 

 

 

 

Viimane üritus  toimus 25. mail Viidumäel. Käidi giidide juhendamisel Tallinna Botaanikaaia filiaalis ja hiljem ka umbes 10 500 aasta vanusel astangul. Kel tervis lubas, käis läbi ka matkaraja.

Selle projekti käigus avanes meie inimestele võimalus avardada oma silmaringi ja hankida uusi teadmisi.

Kõlama jäi üldine seisukoht, et taolisi projekte on vaja veel.

21.07.21 õppereis SPIK tegevusgrupile Kihelkonnale ja Tagamõisa poolsaarele 

11 - 12.09.21 Õppereis Kirde-Eestisse SPIK organisatsioonide esindajatele

 

3. Saaremaa vald/SPIK

"Saare maakonna puuetega inimeste toodete laat "Oma asi".

Saaremaa valavalitsuse toetus 600 eur

     Pikendatud periood kuni 2021 juuni.

     Laat toimus 08.05.2021 SPIK hoovis. 

 

4. KOP/SPIK 

"Töökeskkond turvaliseks"

Periood 2020 aprill - 2021 aprill

KOP toetus 4000 eur

Õppeköögi  ja inva-WC remont, katuseakna remont, tegevusruumi ahju renoveerimine, SPIK hoone ahjude pisiremonttööd,

välisukse remont

 

5. KOP/SPIK 

"ATS süsteem ja evakuatsioonivalgustus SPIK hoonesse".

Projekti periood 01.10.20 - 01.10.21

KOP toetus 4000 eur

Projekti käigus paigaldati kogu Pikk 39 hoonesse evakuatsioonivalgustus ja automaatne tuletõrje süsteem (ATS)

 

6. Päästeamet/SPIK

Projekt "Teadlikum ja ohutum tulevik"

Periood 01.03.2021 - 30.11.2021

Päästeameti toetus 3596 eur

Üldine eesmärk: Tõsta ohuteadlikkust ja kujundada kogukonnaliikmetes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist.

Alaeesmärgid: 

 • Sihtgruppide oskus ära tunda ohuolukorda või õigesti (elupäästvalt) käituda.
 • Koolituste ja praktiliste õppuste käigus on omandatud uued teadmised.
 • Suurenenud on turvatunne, puuetega inimesed julgevad ja teavad pöörduda abisaamiseks.
 • Tutvutud on veeohutuse nõuete ja reeglitega tagamaks ohutu rannas/veekogu ääres viibimine ja suplemine.
 • Paigaldatud on tulekahju evakuatsioonisüsteem vastavalt puuetega inimeste vajadustele. 
 • Tuntakse evakuatsioonisüsteemi signaale ja osatakse ohu korral liikuda ohutusse kohta
 • 27.05.21 Päästeameti koolituspäev erivajadustega inimestele SPIK-s
 • 07.06.21 Vetelpääste koolituse loeng SPIK-is
 • 05.07.21 toimus vetelpääste koolituse praktiline õpe Titerannas Kuressaares
 • 14.10.21 toimus vetelpääste koolitus erivajadustega inimestele Kuressaare jahisadamas
 • 16.11.21 ümarlaud koolitusega puudespetsiifika tutvustamiseks päästeameti ja vetelpääste töötajatele

 

 

 

 

 • 7. Eesti Kultuurkapital
 • Projekt "Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil" 
 • Eesti Kultuurkapitali toetus 350 eur
 • Festival toimus 18 -19. juuni 21 Tamsalu kultuurimajas ja Rakvere Rahvamajas osales SPIK ansambel Viu kavaga "Sõber meenuta aegu"

 

8.  EPIF/SPIK

"Psüühikahäiretega inimeste ja nende pereliikmete võimestamine läbi tugigruppide Saaremaa ja Muhu vallas

01.05.2021 - 30.11.2023

28.09 koostöökohtumine Muhu vallavalitsuses

14.10 ümarlaud koostöövõrgustiku partneritele SPIK saalis

EPIK ettekanne Tauno Asuja

Projekti tutvustamine  koostöövõrgustiku liikmetele

Ettekanne Veronika Allas

Edasise koostöö arutelu

06.01.22 Koostöövõrgustiku koolitus - koolitaja Dagmar Narusson

 23.04.22   Tugigrupi juhtide koolitus, koolitaja Dagmar Naruson

Märts -  august 22 individuaalsed vestlused potensiaalsete tugigruppide liikmetega

04.08.22 Projekti tugigrupi juhtide koosolek

09.08.22 Projekti tugigruppi juhtide  kostöökohtumine

16.08.22 Muhu valla tugigrupi juhtide  eestvedajatega koost5öökohtumine

Artikkel saarte Hääl 

 

9. MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koja hoone laepealse soojustamine

Rahastaja MTÜ Võimalus ja Saaremaa PIK

MTÜ Võimalus toetus 7 500 eur

Tööd on teostatud OÜ Spetsiaalne Ehitus poolt

SPIK hoone laepealne on puhastatud vanast prahist ja soojustatud puistevillaga

 

 

 

 

10. Saaremaa vald - SPIK

Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor

"Uued võimalused"

Periood  01.07.21 - 30.11.21

Saaremaa Vallavalitsuse toetus 500 eur

23.09.21 Disgolfi õppepäev erivajadustega inimestele Tuulte Roosi rajal

15.10.21 Discgolfi õppepäev Karujärve rajal

 

 

 

11. KOP/Saaremaa Pimedate Ühing

"Saaremaa Pimedate Ühingule kohandatud tualett- ja abiruumi remont"

Periood 01.05.21 - 01.04.22

KOP toetus 4000 eur, SPÜ omafinantseering 500 eur

Projekti tulemusena on remonditud tualettruumi sein, soojustatud torud, pigaldatud uus boiler, WC pott, kraanikauss, dušikabiin, aknalaud, lagi ja tööriiete kapid

 

 

 

 

Alamenüü

nach oben