Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > Teenused > KOV teenused

KOV teenused

Vaata siit kõiki Saaremaa valla sotsiaalteenuseid

SPIK poolt osutatavad kohaliku omavalitsuse rahastatud teenused
  1. Viipekeele tõlketeenus (teenuse eest tasumine vastavalt lepingule kohaliku omavalitsusega)

Teenuse tunnihind koos tööandja maksudega 31,00 eur

Allpool on toodud teenuse tunnihinna võrdlus teistes maakondades 

  1. Tallinn: http://ead.ee/378109
  2. Tartu: http://www.tarky.ee/teenused/tartuviipekeeletolgidmty/,

Saare maakonnas osutavad viipekeele tõlketeenust atesteeritud tõlk

Eda Põld - tel: 53 490 293;  e-mail: edapold@hot.ee

 

  1. Kuulmisnõustamise teenus

Helfi Soonik - vastuvõtt SPIK-is

neljapäeviti 13.00-15.00 ja reedeti 11.00-13.00 

Teenus kõikidele kuulmisprobleemidega inimestele TASUTA

Alates 2018 aastast leping kuulmisnõustamise teenuse osutamiseks Saaremaa Vallavalitsusega

Kuulmisnõustaja töövaldkonda kuuluvad järgmised tegevused:

  • informatsiooni andmine kuulmisabi- ja kuulmisrehabilitatsiooniteenuste kohta;
  • kuulmispuudega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine;
  • kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite õige kasutamise ja hooldamise õpetamine, remondivõimaluste tutvustamine;
  • koostöö kuulmispuudega inimeste tööandjate, koolitajate, omavalitsuste sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide ja kuulmisrehabilitatsioonikeskustega
  1. Isikliku abistaja teenus (leping Saaremaa vallaga)

 

nach oben