Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > Teenused > Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon

REHABILITATSIOONITEENUSE OSUTAMISE JUHEND JA KORD

Короткое содержание о рехабилитации

МТÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Saaremaa PIK lühike kokkuvõte rehabilitatsiooniteenuse klientidele:

Rehabilitatsiooni koordinaator - Kersti Nuut  tel: 45 33 260

Küsimused ja ettepanekud saata e-mailile. saarekoda@gmail.com

Sanatooriumi kodulehekülje aadress on: http://www.sanatoorium.ee/

Sealt leiate kindlasti ka endale vajalikku infot

 

Rehabilitatsiooniteenus Saaremaa PIK-is

Sotsiaalne rehabilitatsioon on teenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut ja suurendada ühiskonda kaasatust.

MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabilitatsiooniteenuseid järgmistele sihtgruppidele: 1. Puudega täiskasvanutele alates 18. eluaastast

2. Psüühiliste erivajadustega isikutele.

 

Rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimine

Teenusele registreerudes annab klient nõusoleku reh.asutusel tutvuda tema delikaatsete isikukandmetega.

Järjekorda saab registreerida Saaremaa PIK-is telefonil 4533260, e–posti aadressil saarekoda@gmail.com või kohale tulles Pikk 39, Kuressaare linn

Majutusteenuse osutaja:

 1. AS Kuressaare Sanatoorium -  aadress Pargi 16, Kuressaare linn

MTÜ Saaremaa PIK-i rehabilitatsioonimeeskonna liikmete andmed on kättesaadavad Majandustegevuse registris aadressil http://mtr.mkm.ee/?s=registreering&id=496881&back=1280f1af2b744e65b5d4c64969b76514

Majutus ja toitlustus rehabilitatsiooniperioodil

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab täiskasvanud puuetega inimeste majutuse koos hommikusöögiga 5 ööpäeval aastas. Klientidelt eeldame iseseisvat toimetulekut igapäevaelu toimingutega. Majutusele registreerimine toimub koos rehabilitatsiooniteenusele registreerimisega

Teadmiseks

Rehabilitatsiooniteenus ei ole raviteenus - seega arstivisiite teenuse ajal ei toimu, ravimid ning abi- ja hooldusvahendid peavad teenuse saajal endal kaasas olema.

Lisainfot rehabilitatsiooniteenuse kohta saab veel: Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee/et

Muu info

Majutuskohtades on olemas liftid. Teenust osutame eesti keeles, kuid vajadusel ka vene keeles. Rehabilitatsiooniteenust pakume kõigile üle kogu vabariigi, kellel on sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri või juhtumikorraldaja koostatud tegevuskava 

Saaremaa PIK-i juurde saab sõita Kuressaare linnaliinide bussidega nr 1 ja nr 4

 

Lisainfo:

HOTELLID RÜÜTLI VÕI MERI HINNAD

nach oben