Mälumäng 2010-2011

Mälumäng on täies hoos - õhus on kuulda ajude raginat

 

võitjameeskond "Tuul"

Mälumängu peakorraldaja Avo Levisto ja vabatahtlikud abilised Ott Levisto ja Kristiina Tänav

 

 

 

Võistlus on võistkondlik, igas võistkonnas võib olla kuni neli inimest.

Võistluse käigus võib liikmeid asendada, kuid üks võistleja ei saa

võistluse jooksul erinevates võistkondades mängida. Võistlus koosneb kahest mängust, mõlemas esitatakse 30 küsimust. Tulemuste arvestus toimub iga küsimusevooru järel. Pärast 15.küsimust on 10 minutiline paus.

Võistluse lõpptulemusena liidetakse iga võistkonna mõlema mängu punktid.

Iga õige vastuse eest saab 2 punkti, osaliselt õige vastuse eest võib saada

ühe punkti.

Esimese mängu protestid on võimalik esitada øüriile kirjalikult nädala

jooksul koos põhjenduse või viitega õigele algallikale. ´ürii teeb protesti

kohta otsuse kahe nädala jooksul ja teavitab sellest protesti esitajat.

Juhul, kui küsimus tühistatakse protesti alusel pärast esimese mängu

lõppu, esitatakse lisaküsimus teises mängus ja see läheb esimese mängu

arvestusse.

Teise mängu protestid on võimalik esitada øüriile kirjalikult mängu

jooksul.  zürii teeb otsuse koheselt ja põhjendatud protesti puhul läheb

küsimus asendamisele.

Võrdsete punktide korral saab kõrgema koha võistkond, kelle teise mängu

tulemus on parem , selle võrdsuse korral esitatakse lisaküsimusi seni,

kuni õnnestub paremusjärjestus välja selgitada. Autasustatakse kolme paremat võistkonda.

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu/SPIK/Saaremaa PI Kultuuriühing "Möte"

Võistkondlik spordimälumäng  "60 küsimust" 2011

Mälumäng kõigile  Saaremaa spordihuvilistele toimus kahes voorus, kummaski 30 küsimust, neist vähemalt 3 seotud puuetega inimeste spordiga . Mälumängu voorud toimusid  3.mail ja 17.mail 2011.a. Saaremaa PIK saalis (Kuressaare, Pikk 39).

Võistluse peakorraldaja  Avo Levisto.

 

TULEMUSED

Võistkond    I voor II voor kokku Koht
Tuul 47 31 78 I
Võhma 44 24 68 II
KOPT 36 28 64 III
Kärla 36 24 60 4
Sarma 44 15 59 5
Taurus 21 27 48 6
Kaarma 25 11 36 7
NAU 13 13 26 8

 

 

KÜSIMUSED JA VASTUSED

I voor küsimused

I voor vastused

II voor küsimused

II voor vastused

 

JUHEND

Võistlus on võistkondlik, igas võistkonnas võib olla kuni neli inimest.

Võistluse käigus võib liikmeid asendada, kuid üks võistleja ei saa

võistluse jooksul erinevates võistkondades mängida. Võistlus koosneb kahest mängust, mõlemas esitatakse 30 küsimust. Tulemuste arvestus toimub iga küsimusevooru järel. Pärast 15.küsimust on 10 minutiline paus.

Võistluse lõpptulemusena liidetakse iga võistkonna mõlema mängu punktid.

Iga õige vastuse eest saab 2 punkti, osaliselt õige vastuse eest võib saada

ühe punkti.

Esimese mängu protestid on võimalik esitada øüriile kirjalikult nädala

jooksul koos põhjenduse või viitega õigele algallikale. ´ürii teeb protesti

kohta otsuse kahe nädala jooksul ja teavitab sellest protesti esitajat.

Juhul, kui küsimus tühistatakse protesti alusel pärast esimese mängu

lõppu, esitatakse lisaküsimus teises mängus ja see läheb esimese mängu

arvestusse.

Teise mängu protestid on võimalik esitada øüriile kirjalikult mängu

jooksul.  ´ürii teeb otsuse koheselt ja põhjendatud protesti puhul läheb

küsimus asendamisele.

Võrdsete punktide korral saab kõrgema koha võistkond, kelle teise mängu

tulemus on parem , selle võrdsuse korral esitatakse lisaküsimusi seni,

kuni õnnestub paremusjärjestus välja selgitada. Autasustatakse kolme paremat võistkonda.

Osavõtumaks 10 eurot ühele võistkonnale.

Mälumäng 2010

16.aprillil 2010.a.toimus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas spordimälumängu viimane voor. Mälumäng koosnes neljast võistlusest, millest arvesse läks kokkuvõttes kolm paremat punktisummat. Tulemused siis sellised:

 

Pilte üritusest