Tutvustus

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkondades ning ühendab vaba tahte alusel Saaremaa puuetega inimeste kohalikke organisatsioone.

SPIK MISSIOON - puuetega inimeste õiguste, huvide ja vajaduste esindamine ja kaitsmine koostöös riigiasutustega ning avalikkuse toel. Aktiivne osalus poliitikakujundamises ja erinevates eluvaldkondades.

SPIK VISIOON - tugev ja strateegiline koostööpartner puudepoliitika kujundamisel ja puuetega inimeste heaolu edendamisel. Meie liikmesorganisatsioonid on tugevad ja professionaalsed koostööpartnerid. Koostöös kogukonnaga paraneb puuetega inimeste elukvaliteet - kättesaadavad on kõik vajalikud toetussüsteemid ja toetused.

 

SOTSIAALTRANSPORDITAOTLUSE SAAB VORMISTADA: 

https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/17728324/Sotsiaalteenus+soovituslik+taotlus.pdf/70132fed-b086-4b22-8455-f205431bc788

HOIAME ENNAST JA TEISI!

VAATA KA:  WWW.SAAREMAAVALD.EE

SPIK info: 53303702, 53038239, 4555697, 4533260

SPIK INFOVOLDIK

KUULMISNÕUSTAMISE INFOVOLDIK

 

Aadress:  Pikk 39, Kuressaare 93812 

Avatud: E-R 10.00 -15.00
telefon: 45 55 697
e-mail: saarekoda@gmail.com

https://www.facebook.com/saarekoda/ 

 Sotsiaaltöötaja Kersti Nuut võtab vastu
E - K 10.00 -14.30
N      13.00 -14.30
R vastuvõttu ei toimu, kuid on võimalik helistada  9.30 - 14.00 mob.: 53 038 239
Vastuvõtule tulles on soovitatav alati ette helistada, sest sotsiaaltöötaja võib olla majast väljas klienditööl.

 

Õigusteenuste Büroo kontaktid +372 6015122, +372 5385 0005, e-post: otb@otb.ee

 


 Saaremaa PIK tegevust toetab   Saaremaa valla logo

Saaremaa PIK kontonumber annetusteks või toetusteks:
Swedpank EE12 2200 2210 4961 4171
SUUR TÄNU!

Viimati muudetud: June 04, 2024, 14:11