Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > Uudised > VANEMAD UUDISED (2016-2010)

VANEMAD UUDISED (2016-2010)

UUDISED

 
NOVEMBER 2015
 
 
Alates 10.oktoobrist pakub Kuressaare linnavalitsus puuetega inimestele tasuta ujumise võimalust treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas. Ujuda saab iga kuu teisel ja neljandal laupäeval algusega kell 13.00 ehk järgmistel kuupäevadel:

14. ja 28. november 2015
12. detsember 2015
9. ja 23. jaanuar 2016
13. ja 27. veebruar 2016
12. ja 26. märts 2016
9. ja 23. aprill 2016
14. ja 28. mai 2016

Kohtumiseni ujulas!

16.11. kell 17.30 – 19.00 korraldab Eesti Allergialiidu Saaremaa Ühendus SPI Kojas (Pikk tn.39) loengu Töövõime reformist teemal "Kes on töötu, kes töö otsija - Sotsiaalsed tagatised", lektoriks on töötukassa esindaja.
Osavõtutasu 1.- eur
Oma osavõtust anna teada 13. novembriks e-mailiga:
janekilumets@hot.ee, telef. 5092757, või FB sõnumina
Jaga lahkelt infot!

17.11. kell 18.30 SPI Kojas Pikk 39 Heli Maajärve loeng "Eesmärgi püstitamine ja motivatsioon".
Mõned märksõnad:
Mis on motivatsioon ja kuidas ennast motiveerida?
Mida sa tegelikult tahad?
Kuidas tunda ära õige eesmärk?
7 sammu eesmärgi püstitamiseks.
lühemad ja pikemad eesmärgid.
Kuidas saada aru, et oled kohale jõudnud?
Edukus ja eesmärgid.

Kes soovib põhiasju ja samme kirja panna, võiks paberi/pliiatsi kaasa võtta.
Osalustasu 4¤. Infot võid jagada.
Kohtumiseni!
Mare Mägi
Tel. 52 03 541; 52 03 541
Skype: mare.magi

 
Hei, tööealine (18 – 65-aastane) mees, kes Sa tunned, et elu on olnud Sinu vastu ebaõiglane - 
Sul on olnud trauma,
Sa põed mõnda kroonilist haigust või
Sul on olnud raske operatsioon, mille tagajärjel oled saanud töövõimetuse ja jäänud töötuks -
 
Just Sind ootame endaga ühendust võtma telefonidel 53 303 702, 53 443 692, või kirjuta e-meilile Saarekoda@gmail.com või tule ise kohale Saaremaa PIK-i aadressil Kuressaare linn, Pikk 39  02.novembril kell 13.00.
Kokkusaamine a i n u l t  meestele!

  Teemad:
• Mina, kui ettevõtja –tervisekahjustus  ei ole takistuseks mulle sobiva töö tegemisel
• Tööturu ülevaade Saaremaal ja Eestis
• Puuetega inimestele suunatud tööturuteenustest Eesti Töötukassas
• Tööandjate soovitused tööotsijatele: Annemark OÜ jt
• Kohal on karjäärinõustaja
 
Väike kohvipaus

Mõtleme koos, mida teha, et saada just Sulle vajalikku nõu ja teavet, avastada mõnda uut võimalust ja leida mõttekaaslasi ning sõpru.
Selline kokkusaamine on esimene samm meestele suunatud tähelepanu algatamiseks Saare maakonnas.
Saaremaa PIK-i on sissepääs kõikidele inimestele olenemata puudespetsiifikast.
 
Projektitegevusi rahastab Kohaliku omaalgatuse programm 2015
Meede 1 – Kogukonna areng
Saaremaa PIK-i projektinaiskond
 ______________________________
 
OKTOOBER 2015
 
2.10 kell 16.00 Kogemusnõustamise koolitus puuetega inimeste organisatsioonide esindajatele. Koolitajaks Katrin Grünberg.
Koolituse lõppedes koosolek
 
Eesti Allergialiidu Saaremaa Ühendus kutsub
06.10 kell 17.30 – 19.30 Heli Maajärve loeng. Loengu teemaks on "Kuulmine ja kuulamine".
 Loengu  märksõnad on:
 Mis vahe on kuulmisel ja kuulamisel
 Kuidas kuulata
 Kuulamistõkked
 Minu või sinu probleem
Osavõtutasu 4.- euri. Oma osavõtust anna teada 04.oktoobriks  e-mailiga janekilumets@hot.ee. Telef. 5092757, või FB sõnumina
Jaga lahkelt infot!

Alates 10.oktoobrist pakub Kuressaare linnavalitsus puuetega inimestele tasuta ujumise võimalust treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas. Ujuda saab iga kuu teisel ja neljandal laupäeval algusega kell 13.00 ehk järgmistel kuupäevadel:

10. ja 24. oktoober 2015
14. ja 28. november 2015
12. detsember 2015
9. ja 23. jaanuar 2016
13. ja 27. veebruar 2016
12. ja 26. märts 2016
9. ja 23. aprill 2016
14. ja 28. mai 2016

Kohtumiseni ujulas!

 ________________________________

15.10 kell 12.00 tähistab Saaremaa Pimedate Ühing Rahvusvahelist Valge kepi päeva. Külaliseks Andres Ots

MTÜ Saaremaa Vähiühing kutsub:

17.10.2015 kell 14.00 psühholoog Inna Mölder,
Teemaks "ENESEKEHTESTAMISEST EGOKAITSEMEHHANISMIDE TAUSTAL"
Kõik on oodatud!

________________________________

 

Tere sõber!
19.10 kell 17.30 - 19.30 Heli Maajärve loeng "Mõtlemine, mis mõttes" Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Pikk tn.39)
Loengu märksõnad on: 'Mõtlemine ja meeleolu, 'Mõtlemine ja tervis, 'Mõttepiirajad, 'Mõtete nõiaring, 'Mis on positiivne mõtlemine, 'Muretsemine
Loengu korraldaja Saaremaa Allergiaühendus. Osavõtutasu 4.- euri. Oma osavõtust anna teada 17.oktoobriks  e-mailiga janekilumets@hot.ee; telef. 5092757, või FB sõnumina
Jaga lahkelt infot
Ilusat sügise jätku
Jane
 __________________________
21.10 kell 14.00 - 17.00 Nõustamine võrdse kohtlemise teemal Kuressaare linnavalitsuse I korrusel (Tallinna 10)
• Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?
• Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
• Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?
• Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?
 
 ____________________________
24.10 kell 12.30 - 14.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine
 
MTÜ Saaremaa Vähiühing kutsub:
28.10.2015 kell 18.00 toitumisest onkoloogilise haiguse ajal ja drinkide degusteerimine Nutrikaubandus OÜ tooteesindaja Karin Kaaleste. Kõik on oodatud!

 
SEPTEMBER 2015
 
NB! Raske nägemispuudega inimesed saavad tasuta sõidu õiguse
 
 1. oktoobril jõustuva ühistranspordiseaduse redaktsiooni kohaselt on ka raske nägemispuudega inimestel ühissõidukites tasuta sõidu õigus.
Ühistranspordiseaduse § 34 sätestab, et riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. Loe täpsemalt
 
Spordipäev 
Saare maakonna puuetega inimestele.
17.09.15  kell 10.00 – 13.00  Kuressaare Kesklinna Staadionil (endise Kuressaare Põhikooli staadion)
10.00 Avamine, võimlemine, soojendusring.
10.15  - 13.00 erinevad kergejõustiku alad (hoota kaugushüpe, kuulitõuge, pallivise, 60m jooks, kombineeritud võistlusala jm.)
13.00 lõunasöök (täpsem info järgmise nädala jooksul)
Kohtunikud:  Arvi Liik ja Avo Levisto
Söögiraha inimesel endal maksta 3eur.
Kui on pakkuda tasuta esemeid auhindadeks, võtame rõõmuga vastu.
Palume ka 2-3 vabatahtlikku inimest kohtunike abideks, kes tulemusi mõõdavad ja palle korjavad jm.
Palume osalemiseks ette registreerida 10-ndaks septembriks e-mail Saarekoda@gmail.com või telefonidel 53 443 692Marju 45 33 260 Kersti
Kohtumiseni spordipäeval!

JUUNI 2015

 
Kuulmisnõustamine igal neljapäeval 13.00 -15.00 ja igal reedel 11.00 - 13.00.
 
MAI 2015
 
3.05, pühapäeval loeng-seminar "Kuidas mitte jääda iseendaks" Kuresaares Pikk 39.
Loeng algab nii,et jõuate koju tagasi elama kaasa Tuuli Roosmale ja Hürremile - ehk siis algab 17.00 ja kestab umbes poolteist tundi.
Eestlastel on vanasõna "Harjutamine teeb meistriks". Napsasin ühe füüsikaõpetaja vaatenurga - "Harjutamine teeb harjutajaks, meistriks teeb meisterdamine". Kuidas meisterdada oma elu nii,et ei kukuks ikka samamoodi välja nagu alati.
17.-19.aprillil osalesin Rosenheimis Joe Dispenza seminaril, kasutan tema meisterlikke näiteid ja seon need enda arusaamistega. Loenguline osa vaheldub lihtsate praktikatega.
Osalustasu on 10 eurot. Vajalik registreerimine - viigi@pak.tt.ee või 5086263 või FB-s sõnumina.
 
20.05 kl 12 - 13 Saaremaa Pimedate Ühingu ettelugemishommik koostöös Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühinguga "Möte"
 
25.05 kl 19 GOSPA seminariruumis Gotland loeng Esmaabist vähipatsientidele ja nende lähedastele. Lektor Dr. Andrus Lehtmets.
Korraldajad MTÜ Emale ja Saaremaa Vähiühing MTÜ
Info: 54512202 Kairit; 5105752 Viivian
e-mail: saare.vahiuhing@gmail.com
Toetajad: GOSPA, Kuressaare Teraapiakliinik
 
APRILL 2015
 
11.04 kl 11 - 14 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine
 
14.04 kl 10.30 - 16.00 on Saaremaa PIK ruumes spetsialistid Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusest
 
21.04 kl 12 - 13 Saaremaa Pimedate Ühingu ettelugemishommik koostöös Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühinguga "Möte", kirjandust loeb vabatahtlikuna Rimma Liigsoo
 
28.04 kl 10 Saaremaa Pimedate Ühingu üldkoosolek
 
28.04 kl 11.30 - 13.00 on Saaremaa PIK saalis nägemisabivahenditega Janar Vaik MTÜ-st Silmalaegas 
 
29.04 kl 17.30 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kohtumine dr. Andres Sarjasega. Oodatud on nii mehed kui naised.
Info: 54512202 Kairit;
        5105752 Viivian
e-mail: saare.vahiuhing@gmail.com
 
30.04 kl 19 Luuleõhtu. Doris Peuckeri luulet loeb Jannu Holsting, Doris Peuckeri laule esitavad muusikud ansamblist Viu

 
 
MÄRTS 2015

04.03 kell 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu grupinõustamine Made Torokoff-Engelbrecht. Teema "Sa ei ole üksi. Elujõu ja tasakaalu leidmise mõtteid ning praktilisi võtteid."  Kõik huvilised on oodatud!

Info: 54512202 Kairit; 5105752 Viivian
e-mail: saare.vahiuhing@gmail.com

28.03 kell 13.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kohtumine dr. Vahur Valverega. Teema "Vähi varase avastamise  ja ravi võimalused Eestis". Lektor ootab ka küsimusi antud teemal. Kõik huvilised on oodatud!
Info: 54512202 Kairit;
        5105752 Viivian
e-mail: saare.vahiuhing@gmail.com 

 

 

VEEBRUAR 2015

 
Tasuta ujumise võimalus puuetega inimestele treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas iga kuu teisel laupäeval kell 13.00-14.00
 
Kuulmisnõustaja võtab vastu igal neljapäeval kell 13.00-15.00 ja igal reedel 11.00-13.00
 
25.02 kell 18.00 on MTÜ Saaremaa Vähiühingu kokkusaamine, kohtume Rein Väliga, räägime Memento tegemistest ja represseeritutest. Kõik huvilised on oodatud!
Info: Kairit Lindmäe tel. 54512202, Viivan Pihl tel. 5105752
saare.vahiuhing@gmail.com
 
17.02 kell 18.00 Sõbrapäeva kohviõhtu. Külaline Piret Rauk. Osamaks 2.-eur
 
NB! MTÜ Saaremaa Vähiühing annab teada:
06.02 on Kuressaare Haigla õppeklassis loeng lümfiteraapiast. 
Kell 11.30 alustab Raili Raik loenguga lümfiteraapiast;
Kell 13.30 Laivi Toots räägib kompressioonsukkadest.
Plaanis on ka individuaalne nõustamine, selleks on vaja eelnevalt kokku saada, et algne anamnees võtta. Individuaalse nõustamise soovijad palun andke oma soovist eelnevalt teada Raili Sepp 5070981; fystera@gmail.com.
Osalemistasu 1 EUR, mis läheb Lümfiteraapia Liidule.
Kohtumispaigaks Kuressaare haigla õppeklass, III korrusel. Sissepääs nö vana haigla uksest, viidad pannakse üles.
Eelkõige võiks seda infot levitada inimestele, kel on probleemid erinevate tursetega. Peamiselt eesnäärmevähi, rinna- ja günekoloogiliste kasvajate ravi tagajärjel tekkinud tüsistusest ehk siis esmajoones käe või jala/jalgade tursed.
Küsimuste korral võtke palun ühendust - füsioterapeut Raili Sepp 5070981;
fystera@gmail.com
 
JAANUAR 2015
 
Kuulmisnõustaja võtab vastu igal neljapäeval kell 13.00-15.00 ja igal reedel 11.00-13.00
 
28.01 kell 15.00-15.30  Saaremaa PIK ansambli VIU esinemine Kuressaare Linna Päevakeskuses

2014

DETSEMBER

08.12 kl 13.00 ETTELUGEMISPEALELÕUNA

09.12 kl 10.00 KUULMISREHABILITATSIOONIKESKUS

11.12 kl 16.00 - 18.00 Eesti Diabeedi Liidu Saaremaa Osakonna kokkusaamine

17.12 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu jõulupidu

19.12 kl 19.00 SPIK JÕULUPIDU 

NB! TEADE:

22.12 ALATES KL 12.00 SAAREMAA PUUETEGA INIMESTE KODA SULETUD!

27.12 kl 11.00 - 16.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu jõulupidu

 

TEADE:

MTÜ Saaremaa Vähiühing teatab, et vähipatsientidel ja -lähedastel on võimalus küsimuste korra pöörduda telefoni teel ja sobiv aeg kohtumiseks kokku leppida.

 Info tel. 54512202 Kairit; 5105752 Viivian;

e-mail: saare.vahiuhing@gmail.com

NOVEMBER

05.11 kl 18.00 kutsub MTÜ Saaremaa Vähiühing kohtuma Helle Kahm´iga. Kohtume Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas Kuressaare Pikk 39. Kõik on oodatud!
Info tel 54512202 Kairit
e-mail: saare.vahiuhing@gmail.com

26.11 toimub Kuressaare Kultuurikeskuses RAHVUSVAHELISE PUUETEGA INIMESTE PÄEVA ja SAAREMAA PIK 20.SÜNNIPÄEVA KONVERENTS, mille kavas on ka Haapsalu Kojateatri etendus. Samas toimub puuetega inimeste toodete LAAT, mis asendab traditsioonilist jõululaata. Laadal osalemiseks registreeruda 17.11-ks! Müügikoht puudega inimesele tasuta.


 

OKTOOBER

NB! Taas algavad tasuta ujumistunnid Kuressaare Gümnaasiumis!
Meile broneeritud ujumistund on IGA KUU 2. LAUPÄEVAL KL 13 – 14

 4.10 kl 11 – 13 SPIK ruumes NÄGEMISABIVAHENDID

 5.10 kl 13 – 16 Saarte Kurtide Ühingu kokkusaamine SPIK saalis

 8.10 kl 18 kutsub MTÜ Saaremaa Vähiühing kohtuma koerteklubi Aktiiv liikmetega. Vt. http://www.koerteklubiaktiiv.eu/
Info: Viivan Pihl:5105752, Kairit Lindmäe:54512202; saare.vahiuhing@gmail.com

NB!
11. oktoobril kell 12-13 kogunevad puudega inimesed üleriigilisele meeleavaldusele töövõimereformi vastu. Tahame valitsusele edasi anda selge sõnumi -  puudega inimesed on vastu töövõimereformile sellisel läbimõtlematul kujul  nagu valitsus seda on kavandanud. Meie, puudega inimesed, nõuame valitsuselt ja riigikogult aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist. Loe lähemalt

14.10 kl 11 Saaremaa Pimedate Ühingu ÜLDKOOSOLEK SPIK saalis

14.10 kl 12 Rahvusvahelise Valge Kepi päeva tähistamine SPIK saalis

18.10 kl 14 – 18 Saarte Kurtide Ühingu kokkusaamine SPIK saalis

20.10 kl 13 Ettelugemislõuna SPIK kaminasaalis. Külla tuleb Ellen Teemus

22.10 kl 12 – 17 Eesti Psoriaasiliidu Saaremaa Osakonna TEABEPÄEV. Teabepäeva kava

NB!

PÖÖRDUMINE TÖÖEALISTE PUUDEGA INIMESTE, TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDE JA OMASTEHOOLDAJATE KAITSEKS TÖÖVÕIMEREFORMI RAKENDUMISEL

Sind on kutsutud andma allkirja petitsioonile:
http://petitsioon.ee/http-elil-ee/  

Petitsioon.ee

SEPTEMBER

TEADE:
Infotund vähipatsientidele ja -lähedastele Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas
(Kuressaare Pikk 39)
esmaspäeviti kell 11.00-12.00
Info: Viivan Pihl tel. 5105752; Kairit Lindmäe tel. 54512202
saare.vahiuhing@gmail.com

 4.09 kl 16 – 18 Eesti Diabeedi Liidu Saaremaa Seltsi kokkusaamine

 6.09 kl 11 – 16 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu 15. sünnipäevale pühendatud kuulmisalane konverents „Vaegkuuljana kuuljate hulgas“

10.09.14 kl 18 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kokkusaamine, jagame suviseid muljeid.
Info: Viivan Pihl tel. 5105752, Kairit Lindmäe tel. 54512202
saare.vahiuhing@gmail.com


Kuum suvi hakkab mööda saama, võiks pisut sportima hakata! 
Ootame kõikide ühingute liikmeid Saaremaa PIK SPORDIPÄEVALE Kesklinna staadionile (endine Põhikooli staadion) 11.09 kell 10.30-13.30. 
Pärast aktiivset võistlemist saab ka lõunat süüa.
Osavõtumaks ühele inimesele 2eur.
Palun osavõtuks registreerida ja osavõtutasu maksta 08.septembriks.
Kontakt: SPIK telefon 45 55697 või e-mail saarekoda@gmail.com

JUUNI

NB! TÄHELEPANU VÄHIÜHINGU INFOTUNNIST HUVITATUTELE!
Seoses suvepuhkustega peatab MTÜ Saaremaa Vähiühing oma esmaspäevased infotunnid, et sügisel taas alustada.
Samas on jätkuvalt võimalus saada abi ja nõu telefoni teel.
Tel.: 54512202 Kairit; 5105752 Viivian

13.06 kl 16 Eesti Diabeedi Liidu Saaremaa Seltsi kokkusaamine

18.06 kl 10 – 13 Kuulmiskeskus SPIK ruumes

MAI

10.05 kl 11 Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühingu koosolek

12.05 kl 16.30 Ühingujuhtide üldkoosolek

16.05 kl 11 Kuulmisnõustamise teenuse projekti tutvustamine, koostöökohtumine  ja nõustamispäev Torgu vallas

17.05 kl 10 – 13 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev SPIK saalis

20.05 tulevad Saaremaa PIK-ile külla inimesed Valga PIK-ist 

28.05 kl 18 tuleb MTÜ Saaremaa Vähiühinguga kohtuma Maie Meius. Juttu tuleb erinevatel põnevatel teemadel. Kõik huvilised on oodatud!
Info: 54512202 Kairit, 5105752 Viivian, saare.vahiuhing@gmail.com 

Armas Sõber!
 
Maikuu on rinnavähi varajase avastamise kuu. Eestis jätkub rinnavähikampaania „Ära jää hiljaks“, mille eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav ja kutsuda naisi aktiivselt osalema sõeluuringus. Kampaania raames kutsutakse üles kandama terve maikuu rinnas roosat linti.
Loe veel samal teemal

TULGE UJUMA!
31.05 kl 12.30
saavad puuetega inimesed Kuressaare Gümnaasiumis tasuta ujuda.

APRILL

NB!
Infotund vähipatsientidele ja -lähedastele esmaspäeviti kell 11.00-12.00
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare Pikk 39)
Info:
Viivan Pihl tel.5105752
Kairit Lindmäe tel.54512202
saare.vahiuhing@gmail.com

05.04 kell 11.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek SPIK saalis 

08.04 kell 12.00 Kuulmisnõustamise teenuse info- ja nõustamispäev Lümanda Kultuurimajas

11.04 kell 11.00 Teabe-ja nõustamispäev Leisi vallamajas kuulmisprobleemidega inimestele. Kuulmisnõustamise teenuse tutvustamine

26.04. kell 12 tuleb Saaremaale, Puuetega Inimeste Kotta (Pikk 39) esinema Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Vahur Valvere.
Tema ettekande teema on „Vähi ennetamise ja varase avastamise võimalused Eestis“.
Peamiselt on see suunatud meestele.
Kõik on oodatud!

Seevastu maikuu on rinnavähi ennetuse kuu. Siis kutsume üles kandma ja valmistama roosasid lipse ning kuu viimasel neljapäeval teksaseid.

Täpsem info:
saare.vahiuhing@gmail.com
54512202 Kairit
5105752 Viivian

29.04 kell 10.00 Teabe- ja nõustamispäev Orissaare vallamajas kuulmisprobleemidega inimestele, Kuulmisnõustamise teenuse tutvustamine

 

MÄRTS

12. märtsil kell 12.00 – 14.00
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas, Pikk 39, Kuressaare
OODATUD ON KÕIK HUVILISED!
Panus ürituse toimumisse on 3 eur
, mille eest katame kohvilaua ja prindime seminarimaterjalid.
Lisainfo ja eelregistreerimine:
Liia Põldemaa 5296779
liia.poldemaa@gmail.com, http://estislander.wordpress.com
Seminari viib läbi psühholoog-terapeut Erme Martin www.ermemartin.com

15.03 kl 11 Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine

19.03 kl 11 Teabepäev kuulmisprobleemidega inimestele Salme kultuurimajas

Head liidukaaslased ja koostööpartnerid !

Eesti Psoriaasiliit ootab Teid kevadseminarile, mis toimub 22.-23.03
Kubija Hotellis-LoodusSPAs
aadressil Männiku 43a, Võru. Loe lähemalt

26.03 kl 18 MTÜ Saaremaa Vähiühingu sünnipäeva tähistamine
Info: 54512202 Kairit, 5105752 Viivian; saare.vahiuhing@gmail.com

29.03.2014 kell 13.00 tasuta ujumistund puuetega inimestele Kuressaare Gümnaasiumis 


VEEBRUAR

KAUNIST SÕBRAPÄEVA KÕIGILE!

 

TÄHELEPANU!
Alates 16.veebruarist alustavad loovteraapia grupid Sirje Pree juhendamisel
(grupi suurus 6 - 8 inimest)
pühapäeviti kl 16 - 18 ja esmaspäeviti kl 12 - 14.
Osavõtust teatada hiljemalt 13.veebruariks tel. 5135531 - Doris

22.02.2014 kell 13.00 tasuta ujumistund puuetega inimestele Kuressaare Gümnaasiumis 

JAANUAR

22.01.2014 kl 18 tuleb MTÜ Saaremaa Vähiühinguga kohtuma Liida Kaare, psühholoogia magistrant Tallinna Ülikoolis, kes tutvustab kognitiiv-käitumisteraapiat (KKT), kuidas oma mõtteid realistlikult hinnata ja neid vajadusel muuta.

Ilusat jõuluaega!

Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee

25.01.2014 kell 13.00 tasuta ujumistund puuetega inimestele Kuressaare Gümnaasiumis 

28.01.2014 kl 11 toimub Saaremaa Puuetega Inimeste Koja saalis Pikk 39 TEABEPÄEV KUULMISPROBLEEMIDEGA INIMESTELE, st. kõigile, kellel probleeme kuulmislangusega. 
Teemad:
• Mis on kuulmisnõustamise teenus ja kes sellest abi saavad
  Eda Põld (Saaremaa vaegkuuljate Ühingu esimees) ja Helfi Soonik (kuulmisnõustaja)
• Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu tegemised - Eda Põld
• Teenused Saaremaa PIK-s puuetega inimestele - Juta Levin (SPIK sotsiaaltöötaja)
• Kuulmisnõustamise teenuse arendamine Saare maakonnas,
  projekti eesmärkidest - Marju Saar (SPIK projektijuht)

NB! Kohapeal võimalus teha audiogrammi
Info telefonil  45 55697 või e-mail saarekoda@hot.ee2013 

Kuressaare Gümnaasiumis saavad puuetega inimesed  tasuta ujuda  14.detsembril kell 13.00. Edaspidi jätkuvad ujumistunnid jälle iga kuu viimasel laupäeval.

DETSEMBER

7.12  kl 10.00 - 14.00 Saaremaa Puuetega Inimeste Koja ADVENDILAAT. Ootame kõiki külastama ja kindlasti  ka veel müüjaid. Palun jagage infot ja andke müümise soovist ikka ette teada, siis teame kohti arvestada.  Müüa võib kõike, mis on oma valmistatud, ka toiduained. Kõik tulu jaääb puudega inimesele endale. Koha eest tasu ei ole.

8.12 kl 13.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu JÕULUPIDU kohvilauaga ühingu liikmetele. Meiega ühineb Rait Talvik, kes koostab Eesti Vähiliidu strateegiat ja kogub liimetelt mõtteid. Palume tasuda kohvilaua ettemaks, liikmetel 2¤ hiljemalt 08.12.2013. Meie ühingu liikmeteks on oodatud kõik - vähihaiged, tervenenud, lähedased, tuttavad jne.
Info:
54512202 Kairit
5105752 Viivian
saare.vahiuhing@gmail.com 

12.12 kl 16.00 Eesti Diabeedi Liidu Saaremaa Seltsi JÕULUPIDU

13.12 kl 19.00 Saaremaa Puuetega Inimeste Koja JÕULUPIDU. Osamaks täiskasvanutele 5eur, lastele 3eur (soe söök ja suupisted). Kavas tegevusrühma jõulutants, ans. Viu, tantsuks Viis, ja jõuluvana lubas ka läbi tulla. Kui on soov tuua loosipakk 2eur väärtuses, siis palun tooge see 11.detsembriks SPIK-i.

28.12 kl 13 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu JÕULUPIDU

NOVEMBER

8.11 kl Saaremaa Puuetega Inimeste Koja 19. sünnipäev, omaloomingunäituse avamine

14.11 kl 16.00 Eesti Diabeedi Liidu Saaremaa Seltsi kokkusaamine

19.11 Kuulmisrehabilitatsiooni keskus

23.11 kl 10.00-13.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev

26.11 kl 11.00 Saaremaa Pimedate Ühingu TEABEPÄEV

27.11 kl 18.00 tuleb MTÜ Saaremaa Vähiühinguga kohtuma Kuressaare Haigla vastuvõtu õde Lidia Lõbus. Juttu tuleb teemal kuidas end lihtsate vahenditega masserida, kuidas vähendada pingeid lihastest; liikumisest ja toitumisest. Kõik huvilised on oodatud! Meie ühingu liikmeteks on oodatud kõik - vähihaiged, tervenenud, lähedased, tuttavad jne.
Info:
54512202 Kairit
5105752 Viivian
saare.vahiuhing@gmail.com 

OKTOOBER

 

TÄHELEPANU! Taas on puuetega inimestel võimalus  Kuressaare Gümnaasiumi ujulas tasuta ujuda.

Esimene ujumistund sel hooajal on 26.10 kl 13.00. Edaspidi on ujumistunnid iga kuu viimasel laupäeval.

NB! Esmaspäeviti kl 18.00 võimlemine T.Kasemaa juhendamisel, osalustasu 3.-

09.10 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kohtumine Kuressaare haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna vanemarst Thea Rahumeel´ega.
Kõik huvilised on oodatud!
Info:
54512202 Kairit
5105752 Viivian
saare.vahiuhing@gmail.com


18.10 kl 11.00 tähistab Saaremaa Pimedate Ühing rahvusvahelist valge kepi päeva. Kohal nägemisabivahendite firma Silmalaegas.

23.10 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühinguga tuleb vestlema M.Sc., Ph.D., Dip.Nut.Med Katrin Sak, kes on kirjutanud raamatu "Toit ja vähk. Elule aastaid ja aastatele elu".
Kõik huvilised on oodatud!
Info:
54512202 Kairit
5105752 Viivian
saare.vahiuhing@gmail.com 

 

                  NB! 24.10 kl 15.00 toimub projekti "Sport võib saada elu mõtteks" raames esimene malekursuse tund. Osalemiseks ette registreeruda tel. 53 443 692, Marju              

                                  

    

30.10 kl 12.00 Eesti Psoriaasiliidu ja Eesti Psoriaasiliidu Saaremaa Osakonna korraldatud KONVERENTS Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare, Pikk tn.39). Loe konverentsi kava 

31.10 kl 18-19.30 Kuressaare EELK koguduse saalis Kauba 5 Traumateraapia Koolituskeskus OÜ loeng "Psüühiline trauma läbi lapse silmade". Lektor Maire Riis, osavõtutasu 3.-

31.10 kl 15.15 toimub projekti "Sport võib saada elu mõtteks" raames teine malekursuse tund. Osalemiseks ette registreeruda tel. 53 443 692, Marju


SEPTEMBER

EELTEADE:
HMN  projekti „Sport võib saada elu mõtteks” raames toimub oktoobris SPIK saalis puuetega inimestele malekursus Saaremaa Maleklubi juhi Juuno Jalaka juhendamisel.
Palume malehuvilistel registreerida tel. 53443692 Marju 
Täpsema ajakava paneme paika pärast huviliste registreerimist


11.09 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu vestlusring SPIKi sotsiaaltöötaja ja rehabilitatsiooniteenuste koordinaatori Juta Leviniga. Räägime muuhulgas ka SPIK üritustest.
Kõik huvilised on oodatud!
Info:
54512202 Kairit
5105752 Viivian
saare.vahiuhing@gmail.com


Eesti  Vähiliit  palub
24. oktoobril 
kell 19.00  heategevuskontserdile  “Unistused elavad”  Tallinna Jaani kirikus.

Unustamatuid  lugusid maailmakuulsatest muusikalidest esitavad: Nele-Liis Vaiksoo, Oliver Kuusik , Annika Lumi, Uku Suviste, Rosanna Lints, Norman Salumäe  ja  Otsa Kooli sümfooniaorkester, dirigent Kaspar Mänd.
Muusikalid, millest lugusid lauldakse, on Jesus Christ Superstar, Hüljatud, Ooperifantoom, Evita ja Cats.

Kontserdi tulud lähevad vähipatsientide nõustamiskeskuse loomiseks.

Piletite hinnad 32, 26  ja 15 eurot.
NB!  Kuna  Jaani kirikus ei ole kohad märgistatud, siis piirame vastavalt piletite hinnale sektorid.

AUGUST

16.08 kl 17.00 Puuetega laste ja noorte pereõhtu
                                        "Kui peres kasvab eriline laps"
Vaata kutset
                                   Loe lähemalt
Kui soovite üritusel osaleda, palun kirjutage
elu.jaoks@gmail.com

Parimate soovidega,
Eve Nelis
MTÜ Elu Jaoks juhatuse liige

 

JUULI

Tähelepanu!

Alates 01.juulist 2013 toimub kuulmisnõustamise teenus Saaremaa PIK ruumides NELJAPÄEVITI 13.00-15.00 ja REEDETI 11.00-13.00

JUUNI

3.06 kl 17.00 Saaremaa PIK üldkogu koosolek väljasõiduga

15.06 ja 16.06 SPIK ansambel Viu XVIII Vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil

18.06 kl 11.00 – 16.00 Kuulmisnõustamiskeskus

MAI

Info MTÜ Saaremaa Vähiühingult:

Maikuu on traditsiooniliselt “Roosa lindi” ehk rinnavähi varajase avastamise kuu, mil Eesti Vähiliit alustab kampaaniaga “Ära jää hiljaks”. http://cancer.ee/kampaaniad/
Sel aastal teeb Eesti Vähiliiduga koostööd ka Evian ning nemad omakorda koostöös Buduaariga kutsuvad naisi ja mehi üles jagama julgustavaid lugusid seoses rinnavähiga läbi buduaar.ee keskkonna.
Lähemalt saad üleskutse kohta lugeda siit:
http://buduaar.ee/Article/article/kirjutame-hoolime-toetame-evian-iga-rinnavahi-vastu
MTÜ Saaremaa Vähiühing toetab omalt poolt kampaaniat
, tehes
1.05 kl 12.00
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas ühiselt roosasid linte/lipse mida jagada ja kanda terve maikuu. Osalejatel palume kaasa võtta niit ja nõel, vajadusel erinevaid kaunistusi mida lipsule lisada. Roosa pael on ühingu poolt.

TÄHELEPANU!
29.05-ks planeeritud MTÜ Saaremaa Vähiühingu kohtumine Kuressaare haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna vanemarst Thea Rahumeel
ega lükkub edasi sügisele. 
Kairit Lindmäe, MTÜ Saaremaa Vähiühing juhataja
www.cancer.ee

APRILL

Meeldetuletus!  27.04 saavad puuetega inimesed  tasuta ujuda KG ujulas kell 12.00 täiskasvanud ja 13.00 lapsed

13.04 kell 12.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu üritus - naeruteraapiat tuleb tutvustama Rita Zobel.
Koguneme Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas, Kuressaare, Pikk 39.
Kõik huvilised on oodatud.
Info: saare.vahiuhing@gmail.com
Tel.: 54 512202 Kairit; 51 05752 Viivian.

16.04 kell 18.00 Maakondliku spordimälumängu I voor.
Osalemiseks  ette registreerida kuni 4-liikmelised võistkonnad e-mail avo@saare.ee või tel 5269213 Avo Levisto

23.04 kell 18.00 Maakondliku spordimälumängu II voor


MÄRTS

20.03 kell 11.00 Projekti "Kuulmisnõustamise teenuse arendamine Saare maakonnas" raames ümarlaud koostööpartneritele.
Projekti rahastab Eesti-¦veitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

21.03 kell 11.00-14.00 Spordipäev maakonna puuetega inimestele Kuressaare Spordihoones. Loe lähemalt
Palume huvilistel ette registreerida 18.-ndaks märtsiks tel 53 443 692 Marju Saar
Projekti "Sport võib saada elu mõtteks" rahastab HMN

23.03 kell 12.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu sünnipäev. Tort ja kohvilaud.
Info: saare.vahiuhing@gmail.com,
Tel: 54 512202 Kairit; 51 05752 Viivian

VEEBRUAR

06.02 kell 18.00 – 20.00 Allergiaühingu kokkusaamine

14.02 kell 18.00 SPIK Sõbrapäeva õhtu kõigile huvilistele, külaline on maavalitsuse spordinõunik Madis Kallas. Laulab ansambel Viu ja toimub väike mälumäng. Osavõtumaks 2eur tasuda 13-ndaks veebruariks. Info 45 55697 Marju

20.02 kell 18.00 kohtumine Lea Kuldsepaga, teemaks "Saaremaa Rahvateater 50"
Koguneme Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas, Kuressaare Pikk 39.
Kõik huvilised on oodatud.
Info: saare.vahiuhing@gmail.com
Tel: 54512202 Kairit; 5105752 Viivian.

23.02 ujumine (tasuta) puuetega inimestele KG ujulas
         kell 12.00 täiskasvanud 13.00 lapsed
         registreerimine SPIK-s.


JAANUAR 2013

26.01 ujumine puuetega inimestele KG ujulas

12.00 täiskasvanud 13.00 lapsed

2012

DETSEMBER

 

05.12 kell 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu jõuluõhtu, osalusmaks liikmele 2¤; teistele 3 ¤. SPIK saalis

Info Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee

 

08.12. kell 11.00-14.00 SPIK ADVENDILAAT.

Ilusa ilma korral Pikk 39 hoovis, halva ilma korral saalis. Kell 12.00 esinevad Vanalinna kooli õpilased. Müüjaid abistab saaremaa Vabatahtlike Ühendus.

Müüjatel palume ette registreerida 06.detsembriks  tel 53443692 Marju või  SPIK tel. 45 55697

 

14.12 kell 19.00 SPIK JÕULUPIDU

Kavas SPIK tegevustoa jõuluetendus. Laulab ansambel Viu koos väikese päkapikuga.Tantsuks mängib ansambel VIIS.

Osamaks 4eur tasuda 12.detsembriks.Soovi korral võib tuua loosipaki 2 eur väärtuses SPIK kontorisse 12-ndaks detsembriks.

 

15.12 kell 13.00-18.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu jõulupidu SPIK saalis

20.12 kell 10.15 - 11.15 Maanteeameti infotund pimedal ajal liiklevatele jalakäijatele ja jalgratturitele. Jagatakse helkureid ja veste.

 

NOVEMBER

03.11 kell  10.00-14.00  Vaegkuuljate Ühingu  kokkusaamine

03.11 kell 10.00-17.00 Eesti Allergialiidu Saaremaa Ühenduse korraldatud konverents teemal "Tervis läbi teadmiste". Konverentsi toimumiskoht: Kuressaare, Arensburg Boutique Hotel, Lossi tn. 15. Loe päevakava 

Soovitav teatada oma osavõtust 30.okt.-ks Jane Kilumetsale janekilumets@hot.ee või tel.nr. 50 92757

07.11 SPIK 18.sünnipäev

08.11 - 30.11 igal tööpäeval kell 10.00-15.00 SPIK saalis avatud puuetega inimeste omaloomingunäitus

14.11 kell 18.00  kohtumine KG kaplaniga  Katrin Keso Vares´ega. Teemaks „Hing ja hingehoid“.

Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee


Tähelepanu!

MTÜ Saaremaa Vähiühing annab teada, et nende ühingule saabus annetusena erinevates suurustes rinnaproteese ja rinnahoidjaid ning parukaid ja nende hooldusvahendeid.
Kellel on antud asjade vastu huvi võivad minuga kontakti võtta tel: 54512202 või saare.vahiuhing@gmail.com.

Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee

Tähelepanu!

22.-23.oktoobril algusega kell 13.00 toimub Saaremaa PIK saalis Pikk 39 kunstikoolitus, kus valmistatakse nahast märkmiku kaaned. Praegu on veel võimalik koolitusele registreerida (grupis 10 inimest).

Koolitus toimub HMN projekti  "Loon ja olen väärtuslik" raames ja on osalejatele tasuta.

Koolitaja Kuressaare Ametikooli õpetajaLiis Elmi .

Palun kindlasti ette registreerida  10.-ndaks oktoobriks  telefonil

53 443 692 Marju või e-mailile Saarekoda@hot.ee

NB!

Leode korgikampaania tulemused saadi teada eelmisel nädalal Leo Europa Forum'il Belgias. Kõigist välismaa delegatsioonidest korjasid eestlased suuruselt teise koguse (võeti arvesse ka riigi kaugust, leode arvu riigis, delegatsiooni suurust jne …) ning kampaania tulemusena korjati üle 16 000kg korke ja lisaks annetati ka raha. Selle eest saab mitte ainult eesmärgiks seatud 3 kutsikat vaid tervelt 7 KUTSIKAT, kellest koolitatakse pimedate juhtkoerad. 

Suured tänud kõigile, kes kaasa lõid! 

Hilja Illak
LC Tartu Toome
Leode eks-emme :)

OKTOOBER

Alates 8.-ndast oktoobrist alustab taas võimlemisgrupp T.Kasemaa juhendamisel.

18.10 kl 19.00 Nokia Kontserdimajas Eesti Vähiliidu iga-aastane vähinädala traditsiooniline heategevuslik kontsert, millest laekuv tulu investeeritakse ennetustöösse.
2012. aastal kutsub Eesti Vähiliit 20. aastapäeva heategevusetendusele “Elu ja Armastus". Unustamatuid armastuslaule esitavad Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, Lenna Kuurmaa, Märt Avandi, Birgit Varjun, Rolf Roosalu, Rosanna Lints, Kristo Ukanis, Estonia solistid Janne ¦evtØenko, Kristina Vähi, Reneé Soom ja Oliver Kuusik. Kaasa teevad Otsakooli sümfooniaorkester, bigbänd ja E.T.A. Tantsukool.

Pileti hinnad vahemikus 13 ¤ kuni 32 ¤ (vastavalt istekohale). http://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/muu/?concert=107314

20.10 kell 11 Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine

22.-23.10 kell 13.00 Kunstukoolitus HMN projekti "Loon ja olen väärtuslik" raames. Nahast toodete valmistamine Koolitaja Liis Elmi Kuressaare Ametikoolist. Koolitus ette registreerimisega.

27.10 kl 11.00 ootame esinema Eesti Vähiliidu nõukogu esimees ja Onkoloogia- ja hematoloogiakliinku juhataja Vahur Valveret rääkima teemadel „Vähk Eestis - ennetamise, varase avastamise ja ravi võimalused“ ja „Vähi tekkepõhjused ja preventsioon“.

Meie kogunemised on traditsiooniliselt Puuetega Inimeste Kojas, Kuressaare Pikk 39.
Kõik huvilised on oodatud.
 
Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee

31.10 kl 13.00 – 15.00 Saaremaa PIK kaminasaalis omastehooldajate kokkusaamine. Kohtumise korraldab MTÜ Inkotuba kontinentsusnõustaja Ivi Tammeaid koos projektijuhi Pirjo Vaarmaaga, kes veab Tallinna omastehooldajate tugirühma. Arutame hooldusega kaasnevate rõõmude ja murede üle, anname infot Tallinna ja üle-Eestilise omastehooldajate liikumise kohta. Jagame raamatuid, millest leiate tuge ja nõuandeid.

Üritus on tasuta! NB! Võta kaasa ka tuttav omastehooldaja!
Lisainformatsioon ja registreerimine:
Ivi Tammeaid, T ja N 10.00 – 16.00, tel 45 24305, Kuressaare Perearstikeskus, Tallinna mnt 23, Kuressaare.    

MTÜ Inkotuba nõustab tasuta pidamatusega inimesi, omastehooldajaid, sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid, kel on vaja professionaalset nõu uriinipidamatusega seoses, hooldamisel või põetus-hooldusvahendite valikul.


SEPTEMBER

24.09 kell 16.30 SPIK üldkogu koosolek Pikk 39 saalis

25.09 kell 18.00 Dr. Viigi Viili loeng SPIK saalis

27.09 kl 11.30 - 17.00 PUUDETEMAATILINE SEMINAR
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Saaremaa Puuetega Inimeste Kojaga viivad neljapäeval, 27. septembril läbi seminari, et tutvustada ja arutada erinevatel puudega inimestele olulistel teemadel. Seminar toimub Saaremaa Puuetega Inimeste Koja saalis, aadressil Pikk tn 39.
Seminarile on oodatud puudega inimesed, nende pereliikmed, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad ning puuetega inimestega tegelevad spetsialistid. SEMINARI KAVA


26.09 kl 18.00 tuleb arendusnõunik Anu Vares rääkima Kuressaare linna arengukavast, mis hetkel on koostamisel aastateks 2014-2020.

Meie kogunemised on tradistsiooniliselt Puuetega Inimeste Kojas, Kuressaare Pikk 39.
Kõik huvilised on oodatud.

Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee 
 

AUGUST

07-08.08 kl  10.00-15.00  ja 14-15.08 kl 15.00-20.00
Kaarma kirikla õuel oleva saunamaja (punase kivikatusega kahekordne hoone) teisel korrusel avatud
"ABITUBA"
kus jagatakse kasutatud riideid Saare maakonna igale erivajadusega noore (kuni 30 a) või lapse perele (üks leibkond) riided tasuta. Samuti on oodatud Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse ametlikud liikmed (nimekirja alusel). Iga pere saab omale 100 euro väärtuses kasutatud riideid (sh jalanõud). Projekt kestab kuni 30.09.2012 või kuni riideid on.
Igal kuul valik täieneb ja vahetub!
- Kaasa võtta puudetõend,
SLPÜ liikmed saavad kaupa nimekirja alusel
(kontaktisik Anneli Altmann)
- Appi tulevad 2 lapsevanemat vabatahtlikena, nemad on eelpool nimetatud aegadel Kaarmal. 

23.08 spordipäev puuetega inimestele Kallemäe kooli staadionil. Palume kindlasti eelnevalt registreeruda ja osamaks 3¤ tasuda16.08-ks.
Info tel 45 55697 või e-mail
saarekoda@hot.ee

MADIS KALLASE TERVITUS SPORDIPÄEVAL OSALEJATELE

JUUNI

09.06 kell 12.30 on loeng toitumisest Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas. Saaremaale tuleb toitumisnõustaja Ülle Hõbemägi, kes kohe-kohe lõpetab ka Annely Sootsi tervisekooli. Loe lisaks
Kairit Lindmäe
MTÜ Saaremaa Vähiühing
juhataja
www.cancer.ee

MTÜ Elu Jaoks korraldab 12-13.06 kl 10.00-15.00 ja 19-20.06 kl 15.00-20.00
Kaarma kirikla õuel oleva saunamaja (punase kivikatusega kahekordne hoone) teisel korrusel kasutatud riiete jagamise.
Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse liikmetele (nimekirja alusel) ja Saare maakonna igale puudega noore (kuni 30 a) või lapse perele (üks leibkond) riided tasuta (puude tõendi alusel).
Lisainfot telefonil 520 35 35 või meili teel elu.jaoks@gmail.com
Eve ja Hannes Nelis

MAI

RINNAVÄHI ENNETAMISE KAMPAANIA
  
Meisterda ise omale Roosa lint, mida kannad kampaania toetuseks terve maikuu! Teine omatehtud lint too või saada Eesti Vähiliitu, Viru tn 5-3 maikuu 25. kuupäevaks. Saadetud lindile lisa oma nimi ja kontaktandmed. Enne lindi läkitamist postita siia oma lindi pilt. Muidugi võib selle pildi saata ka meiliaadressile angela.kalluste@cancer.ee.

Miks? - küsid. Nimelt jagab Eesti Vähiliit kõik saadetud roosa lindi rinnakaunistused laiali oma koostööpartneritele, kes neid omakorda jagavad oma koostööpartneritele. Nii et just sinu enda kätega tehtud lootuse sümbolit võib kanda ntx Maarit Soomest või Paolo Itaaliast! Miks veel? – küsid. Birgit, kes on meie kampaania patroon valib kõikide nende lintide seast välja kümme vahvamat ja originaalsemat lootuse sümbolit. Neile kümnele paneme välja päris ahvatlevad auhinnad! PS! Kollektiivse meisterdamise puhul muidugi korjake rinnaehted enne kenasti kokku ja läkitage siis need meieni. Toredat meisterdamist! Loe veel!

11.04 kl 11 MTÜ Elu Jaoks teabepäev - Kõik on oodatud!

14.05 kl 16.30 SPIK üldkogu koosolek

20.05 SPIK ans. „Viu“ esineb Salme Kultuurikeskuses  Tallinnas EPL kevadkontserdil

22.05 kl 11.30 – 13 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine

26.05 kl 12 – 16.30 TASUTA LOOVTERAAPIA INFOPÄEV KURESSAARES

MTÜ Minu Tasakaal viib 26. mail kell 12.00-16.30 Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas koostöös Saaremaa Vähiühingu ja Eesti Vähiliiduga läbi tasuta infopäeva, mille raames on nii kõikidel  vähihaigetel, nende lähedastel, kui ka teistel huvilistel hea võimalus näha ning soovi korral ka praktiliselt järele proovida, mida loovteraapiad endast kujutavad ning millist kasu võivad tuua.
Kuressaare infopäeval on võimalik osaleda foto- ja muusikateraapia töötubades, suhelda töötubade juhendajatega ning saada nendelt abi ja täpsemat infot.
Loovteraapiad on kõikidele jõukohased, ei eelda mingeid erioskusi ja aitavad igal inimesel:
• leida julgust näha oma elu sellisena nagu see on - aktsepteerida ja tunnustada iseend;
• otsida muutusevõimalusi, samuti teadvustada oma stressiallikaid ning leida endas sisemist jõudu nendega toimetulekuks;
• parandada oma emotsionaalset enesetunnet ja seeläbi ka füüsilist;
• saada indu ja tegutsemistahet ning õppida kasutama individuaalseid sisemisi ressursse igapäevaeluga paremaks toimetulekuks;
• jagada oma haigusega seotud kogemusi teistega ning leida seeläbi vastastikku tuge ja mõistmist;
• õppida uusi viise enda emotsionaalse tasakaalu saavutamiseks ja hoidmiseks. 

26. mail on kavas:
12.00-12.30  lühiülevaade loovteraapiatest, nende mõjust tervisele ja heaolule
12.30-14.00  praktilised loovteraapilised tegevused kahes paralleelses töötoas lähemat tutvust saab teha fototeraapia ja muusikateraapiaga
14.00-14.30 pisike paus teejoomiseks ja muljete jagamiseks
14.30-16.00  teine võimalus osaleda loovteraapilistes grupitöödes 
lähemat tutvust saab teha fototeraapia ja muusikateraapiaga
16.00-16.30  kokkuvõte, küsimused-vastused

Tule ise, võta sõber ja lähedane kaasa. Tegevused sobivad kõigile – mingeid teadmisi ja oskusi vaja ei lähe!  Kui tervet päeva ei saa osaleda, vali endale sobiv ja ühine meiega. 

Lisainfo: www.tasakaal.net, 534 80 777

29.05 kl 10 – 13 Saaremaa Pimedate Ühingu üldkoosolek

 

APRILL

TÄHELEPANU!

17. - 18.04 kl 13.00 - 18.00 ja 24. - 25.04 kl 10.00 - 15.00 Kaarma kirikla õuel olevas saunamaja (punase kivikatusega kahekordne hoone) teisel korrusel kasutatud riiete jagamine.
Igale puudega lapse või noore (kuni 28 a) perele (üks leibkond) riided tasuta. Iga pere saab omale 100 euro väärtuses kasutatud riideid (sh jalanõud kui meil neid on). Projekt kestab kuni 30.09.2012 või kuni riideid on. Kaasa võtta puudetõend (hall pass).
Appi tulevad 2 lapsevanemat vabatahtlikena, nemad on eelpool nimetatud aegadel Kaarmal. 
Lisainfot telefonil 520 35 35 või meili teel elu.jaoks@gmail.com  Ps infot soovitan jagada ka teistele puuetega laste ja noorte peredele.
Tervitades, Eve Nelis

 

18.04 kell 18.00 toimub MTÜ Saaremaa Vähiühingu järgmine kokkusaamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare Pikk 39). Teemaks Kuressaare linna keskkond ja tervis. Külaliseks Kuressaare linnaarst Juri ZabellevitØ.
Kõik on oodatud!
Info: saare.vahiuhing@gmail.com
Tel: 54512202 Kairit; 5105752 Viivian; 5023864 Ülle

19.04 - 20.04 toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59, Invamess 2012

 

SAARE MAAKONNA PARIM SOTSIAALALA TÖÖTAJA 2012 - SAAREMAA PIK JUHATAJA VERONIKA ALLAS.

Veronika Allas (vasakul) näeb järjepidevust oma tööle Kaarma valla lastekaitse töötajas Kristi Mägis, kelle emal ta kunagi käis abiks plikatirtsu vannitamas. Foto: Irina Mägi

Infot leiate Saare maakonna ajalehtedest Saarte Hääl - http://saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=30803&sec=1 - ja Meie Maa (meiemaa.ee). Meie kollektiiv ja organisatsioonid on väga uhked ja rõõmsad, et meie hulgas on nii hinnatud tegijaid. Soovime, et saaksite meiega koos rõõmu jagada.

 

TÄHELEPANU ISIKLIKU ABISTAJA VAJAJAD !

TEHKE RUTTU UUS AVALDUS KURESSAARE LINNAVALITSUSE SOTSIAALOSAKONNAS MONIKA LEMBERI JUURES, SEST LEPINGUD LÕPPESID 31.DETSEMBRIL 2011!

 

MÄRTS

07.03 kell 18.00 - 21.00  Allergiaühingu  loeng "Sümbolid ja numbrid tasakaalu ja tervise loomisel"  V.Viil

TÄHELEPANU!

13. -14.03 kl 13.00 - 18.00 ja
20. -21.03 kl 10.00 - 15.00 Kaarma kirikla õuel olevas saunamaja (punase kivikatusega kahekordne hoone) teisel korrusel kasutatud riiete jagamine.
Igale puudega lapse või noore (kuni 28 a) perele (üks leibkond) riided tasuta. Iga pere saab omale 100 euro väärtuses kasutatud riideid (sh jalanõud kui meil neid on). Projekt kestab kuni 30.09.2012 või kuni riideid on. Kaasa võtta puudetõend (hall pass).
Appi tulevad 2 lapsevanemat vabatahtlikena, nemad on eelpool nimetatud aegadel Kaarmal. 
Lisainfot telefonil 520 35 35 või meili teel elu.jaoks@gmail.com 

13.03 kell 19.00 SPIK saalis maakondlik mälumäng

17.03 kell 12.00  toimub MTÜ Saaremaa Vähiühingu järgmine kokkusaamine Saaremaa Puuetega Inimeste Koja kaminasaalis (Kuressaare Pikk 39).
Seoses MTÜ Saaremaa Vähiühingu esimese tegevusaasta täitumisega on kogunemine kohvilaua ja tordiga. Lisaks väike esinemine laululastelt. Kõik on oodatud!
Info: saare.vahiuhing@gmail.com
Tel: 54512202 Kairit; 5105752 Viivian; 5023864 Ülle

20.03 keskpäeval on Saare Maakonna Invaühingus Suur-Sadama 49 PÖÖRIPÄEVA TÄHISTAMISE koosolek

23.- 24.03 kell 10 - 17.15 KÜSK "Tugev organisatsioon- võrdväärne koostööpartner" projektikoolitus SPIK organisatsioonijuhtidele ja raamatupidajatele

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

27.03 kell 11.00 - 16.00 Tallinna Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (registreerimine lõppenud)

28.03 kell 11.00 -17.10 Projekti "Tugev organisatsioon- võrdväärne koostööpartner"

Lõpuseminar . Toimumise koht  Tallinna 63a

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

30.03 kell 11.00 - 15.00  MTÜ Elu Jaoks. Teabepäev puuetega laste ja noorte vanematele.    

                                                                                         

31.03 kell 11.00 - ...  Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu aruandevalimise koosolek

Igal esmaspäeval kell 18.00 - 19.00 võimlemine SPIK saalis T.Kasemaa juhendamisel

Igal neljapäeval kell 19.00-21.00 ansambel Viu proov

TÄHELEPANU!! Korgikampaania lõpeb augustis 2012. Kes soovib kogutud korke ära anda Saaremaa Puuetega Inimeste Koja kaudu, palun võtke ühendust Dorisega tel: 5135531. 

 

VEEBRUAR 2012

11.02.12 kell 10.00-14.00 Arengupuuetega Inimeste Tugiühingu kokkusaamine

15.02.12 kell 18.00 toimub MTÜ Saaremaa Vähiühingu järgmine kohtumine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare Pikk 39).
Külalisteks Kuressaare Linnavalituse sotsiaalhoolekande spetsialistid Monika Lember ja Reelika Murd. Räägime Kuressaare linna poolt pakutavatest teenustest ja toetustest puudega inimestele.
Oodatud on kõik huvilised, ei pea olema ühingu liige. Võib kaasa võtta ka lähedasi, pereliikmeid, tuttavaid jne.
Info: saare.vahiuhing@gmail.com
Tel: 54512202 Kairit;
5105752 Viivian;
5023864 Ülle

16.02.12 algusega kl 18.00 SÕBRAPÄEVA NOSTALGIAÕHTU SPIK saalis Pikk 39. Tervituseks laulab ans. "Viu", seejärel täname sõpru ja toetajaid. Külla on kutsutud Ülo Roos, kes jagab reisimuljeid maailmast. Õhtu lõpetab Avo Levisto koostatud mälumäng. Palume osalemiseks registreeruda 15.02.-ks tel. 4555697. Osavõtutasu 1¤.

18.02.12 kell 11.00-13.00 SPIK saalis Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev. Külla tulevad kõrvaarst dr. K. Arefjeva ja kabineti õde Maire. Räägime järgmistel teemadel:

1)Kuulmispuude põhjused, kaasaegsed  ravivõimalused (implantaadi paigaldus ja muud operatsioonid).

2)Tinnitus, selle olemus ja leevendamise võtted

20.02.12 kell 11.00 SPIK saalis TEABEPÄEV puuetega laste vanematele

 

JAANUAR 2012

06.01.12 kell 11.00 Saaremaa PIK ansambel VIU ja SPIK esindajad osalevad Lümanda valla puuetega inimeste kolmekuningapäeva tähistamine.

19.01.12  kell 11.00  toimub SPIK saalis teabepäev  ESF projekti "Tööle - tugiisiku, isikliku abistaja või lapsehoiuteenustega" raames.

25.01.2012 kell 18.00 toimub MTÜ Saaremaa Vähiühingu järjekordne kokkusaamine Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare Pikk 39). Külaliseks Kuressaare Haigla sotsiaaltöötaja Merika Rang. Juttu tuleb muuhulgas ka rehabilitatsiooni võimalustest.

 

 

DETSEMBER 2011
 
06.12 kell 12.00  ootavad Saare maakonna puuetega inimeste organisatsioonide esindajad  Pärsama Kultuurimajja Leisi valla sotsiaalkomisjoni liikmeid, puuetega inimesi ja pereliikmeid ning kõiki huvilisi. Koolituspäev toimub projekti "Tugev organisatsioon-võrdväärne koostööpartner " raames, kus  puuetega inimeste organistsioonid tutvustavad oma tegevusi ja teenuseid.
 
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
    
 
14.12 kell 18 toimub MTÜ Saaremaa Vähiühingu esimene jõuluüritus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare Pikk 39).
Esinevad Rohu lasteaia lapsed. Kohvilaua ettemaks ühingu liikmetele 2¤ ja teistele 3¤, tasuda hiljemalt 01. detsembriks. Erandkorras on võimalik ürituse osavõtumaksu ka hiljem tasuda, aga sellest palume teavitada ühingu juhatust telefoni või meili teel.
Täpsem info: saare.vahiuhing@gmail.com
54512202 Kairit
5105752 Viivian
5023864 Ülle
 
16.12 kell 18.00 toimub Saaremaa Puuetega Inimeste Koja JÕULUPIDU
 
17.12 kell 11.00-14.00 Saaremaa PIK hoovis Pikk 39 puuetega inimeste käsitööde JÕULULAAT.  Palume müüjatel osalemiseks ette registreerida 12-ndaks detsembriks. e-mail saarekoda@hot.ee või telefonil 45 55 697
 

 


NOVEMBER 2011
 
Info SEB Pangast:
Alates 15. novembrist saavad nägemispuudega kliendid SEB kontorites puuet tõendava dokumendi alusel järgnevaid soodustusi:
- teenustasuta euro sularaha väljavõtmine,
- teenustasuta pangasisesed ja siseriiklikud ülekanded.
 
Info edastas:
Kerttu Olõkainen, Eesti Pimedate Liidu projektijuht
tel: 56993913, www.pimedateliit.ee
 


 
EPIK info:
Koostöös Euroopa Noored Eesti bürooga toimub 17. detsembril projektijuhtimiskoolitus noortele "Ideest esimeste tegudeni".
Koolitus on mõeldud noortele (max kuni 30) ning toimumiskohaks Toompuiestee 10, Tallinn
Lisainfo ja registreerimine:
http://euroopa.noored.ee/node/5171
Parimatega, Getter Tiirik
Eesti Puuetega Inimeste Koda
epikoda@gmail.com
6616629


Huvitav Info: Kihelkonna mnt. Säästumarketi hoones asuvas kaupluses "Stiilikas" on soodsalt müügil kasutatud, kuid korralikud rulaatorid.
 
28.11 kell 19 Kuressaare Arensburg Boutique Hotel & Spa  konverentsisaalis koolitus teemal:
„Kuidas GNLD tooted suudavad diabeedi puhul abiks olla“
Teemat käsitleb ja oma kogemusi jagab Ave Kaal.
Koolitus külalistele tasuta.
 
24.11 kell 17.00-18.00 Eesti Diabeedi Liidu Saaremaa Seltsi  kokkusaamine
 
19.11 kell 10.00-13.00 SVÜ teabepäev
 
16.11 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kohtumine psühholoog Liia Hansoga, Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas (Kuressaare, Pikk 39). Arutame, kuidas üle saada masendusest ja ennast vaimselt aidata. Oodatud on kõik teemast huvitatud.

Lisaks on külalisteks Piret Mäeniit koos soomlastega, kes soovivad tutvustada oma toodangut, männikooreekstrakti. Link (soomekeelne), kust saate veidi infot selle toote kohta: http://www.ravintorengas.fi/. Väike reklaamjutt on ka novembrikuu Kodutohtris.
Kõik huvilised on oodatud!
 
Täpsem info: saare.vahiuhing@gmail.com, 54512202 Kairit,  5105752 Viivian, 5023864 Ülle
 
www.cancer.ee
 
11.11 kell 11.00  TEABEPÄEV SPIK saalis Pikk 39  puuetega inimeste organisatsioonidele
 
projekti "Tugev organisatsioon-võrdväärne koostööpartner"raames
 •
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisest Eestis –V.Allas
 

Sotsiaalteenustest puuetega inimestele – J.Levin


07,11  kell 16.00 TEABEPÄEV puuetega inimeste organisatsioonide juhtidele
 
            projekti "Tugev organisatsioon-võrdväärne koostööpartner"raames
 
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
      

07.11 kell 11.00- 15.00 SPIK 17- nda sünnipäeva lahtiste uste päev ja omaloomingunäituse avamine

OMALOOMINGUNÄITUS avatud 07.11 kuni 30.11 igal tööpäeval kell 11.00-15.00
 
Omaloomingunäitust  toetavad Eesti Kultuurkapital, Tagapõllu Talu Puukool, OÜ Saare Matkad ja SPIK
 
NB! Ootame jätkuvalt puuetega inimeste omaloomingut kuni  02.novembrini.
 

OKTOOBER 2011
 
19.10 kell 11.00  Saaremaa Pimedate Ühing tähistab Rahvusvahelist Valge Kepi Päeva.
 
Üritus ette registreerimisega.
 
Alates 03 oktoobrist kell 18.00-19.00 toimub Saaremaa PIK-is võimlemine Toomas Kasemaa juhendamisel. Kaasa võtta matt ja osalustasu 2 eurot.
 
TÄHELEPANU RATASTOOLI JA ORTOOSIDE KASUTAJAD!
 
Adeli Eesti Rehabilitatsioonikeskus ja Saaremaa PIK korraldavad 5. ja 6. oktoobril 2011 SPIK ruumides, aadressiga Pikk 39, keha pindrõhu uuringu või dünaamiliste ortooside vajajatele  vastuvõtu kella 10-18.00. Füsioterapeut Hille Maas ja abivahendi tehnik Andrus Ilves Tallinnast hindavad eriistme või ratastooli kasutaja istumisasendit, soovitavad istme - ja seljatoe mooduleid ning teostavad istumiskohandusi, samuti hindavad nad dünaamiliste ortooside vajadust nii lastele kui täiskasvanutele. Huvitatutel võtta ühendust Adeli Eesti Rehabilitatsioonikeskuse füsioterapeudi Hille Maasiga e-posti teel: hille.maas@adeli.ee või telefonil 6 544 531 tööpäeviti kella 9.00 -17.00.  Palume vastuvõtule tulijatel võtta perearstilt suunamiskiri neuroloogi konsultatsioonile (neuroloogile seetõttu, et Adeli Eesti OÜ-l on Eesti Haigekassaga teenuste rahastamise leping).
 
11.10 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kokkusaamine. Külalisena dr.Ojar Erik. Teema on vaba, oodatud on küsimused ja arutelud.
 


SEPTEMBER 2011
 
26.09 kl 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühingu kokkusaamine. Räägime suvistest tegemistest ja teeme plaane edaspidiseks
 
23.09 kl 15.00 Saare Maakonna Invaühingus Sügisene Pöörane Pööripäev. Osavõtumaks 1.50 ¤. Oled väga oodatud! Info ja eelregistreerimine: Jüri Heinlaid 5021447

 

27.09 kl 16.00 toimub Kihelkonna Kultuurimajas  projekti „Tugev organisatsioon – võrdväärne koostööpartner” raames õppereis koolitusega, kus puuetega inimeste organisatsioonide esindajad soovivad tutvustada oma tegevust ja ootavad  kohtumisele Kihelkonna, Lümanda, Salme ja Mustjala valla  sotsiaalkomisjonide liikmeid, puuetega inimesi, pereliikmeid ja kõiki huvilisi. Kindlasti on oodatud teie poolsed küsimused ja mõtted.
Lisainfot saab e-mail saarekoda@hot.ee

 
 
Lugupeetud mittetulundusühingud!
 
SA Saaremaa Anduskeskus korraldab 15. ja 16. septembril 2011.a. Kuressaares koolituse  MTÜ-dele “Kuidas kirjutada ja ellu viia projekti, mis raha saab?“.
 
Koolituse jooksul uurime:
 
-Missugune on hea projekt?
- Kuidas seda kirjutada?
 
- Millist sõnavara kasutada?
 
- Kuidas koostada selget eelarvet?
 
- Kuidas arvestada tasuvust ja prognoosida rahavoogusid?
 
- Kuidas leida omafinantseeringut?
 
- Kuidas tõestada jätku- ja finantssuutlikkust?
 
Koolitus toimub Arensburg Boutique Hotel & Spa , Lossi 15 Kuressaare konverentsiruumis algusega kell 10.00 – 15.00.
 
Koolitus osalejatele tasuta.
 
Lektor:  Saima Mänd.
 
Eelregistreerimiseks vajalik täita motivatsiooniavaldus, mille leiate www.sasak.ee ja saata see e-posti aadressil helje.pent@saare.ee, hiljemalt 01. septembriks 2011.a., või kuni kohti jagub. Kohad piiratud.
 
Koolituse korraldamist toetab EAS, Siseministeerium ja EL Euroopa Sotsiaalfond.
 


August 2011
 
Info SPIK  organisatsioonijuhtidele
 
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
KÜSK projekti raames on võimalik SPIK organisatsioonijuhtidel saada arvutikonsultatsioone
 
Konsultatsioone on võimalik saada 8 inimesel  4 tundi  ühele inimesele perioodil 01.08.2011 - 01.02.2012.  Meie jaoks on oluline teada, missugused teemad kõige enam  teid huvitavad, kas HMN aruande täitmine, Exceli kasutamine või muud sellist. Konsultatsioone annab Mati Peling ja need toimuvad SPIK tegevustoas. Vajalik on ette registreerida ja ajad kokku leppida. Palun kindlasti tagasisidet teid huvitavate teemade kohta.
 
Marju 53443692
 
marju.saar.001@mail.ee
 


JUULI 2011
 
Suvekooli miniolümpiamängude tulemusi loe siit!
 
30.-31 juuli Suvekooli raames TERAAPIAKOOLITUSED

Teraapiakoolitust viivad läbi Juta Levin ja Veronika Allas
 
Vajadusel inidividuaalsed tunnid
 
Teraapiakoolitust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 


Saaremaa PIK Suvekool  Kallemäe Koolis
 
30.07.11  laupäev
 
13.00 – 13.30 Kogunemine Kallemäe koolimajas ehk  saame tuttavateks oma Suvekooli kaaslastega, majutamine

13.30 - 14.00  Avamine ehk pidulik kooliaktus
 
Direktori avasõnad
 
Suvekooli personali tutvustamine
 
Vabatahtlike abistajate tutvustamine

Laagrivande andmine
 
Korrapidajate nimetamine ja  korraldajate korraldused edasiseks tegevuseks
 
14.00 – 14.45  Söögivahetund 

14.45 - 18.00  Miniolümpiamängud ehk sportlik tegevus  staadionil

Kaugushüpe
 
Lestaheide
 
Keskmaajooks

Kombineeritud võistlused
 
Jalgratta kordussüit
 
Tandemivõistlus jpm.
 
17.00 – 18.00  SPIK organisatsioonijuhtide ümarlaud
 
18.00 – 19.30  Üllatuskülalisega kohtumine
 
19.30 -  20.15  Õhtusöök

20.15 -  21.00  Vaba aeg
 
21.00 – 00.00  Tants ja karaoke

00.00………Öökino 

 Järelaitamistunnid ja pikk öövahetund
 
31.07.11  pühapäev
 
  8.00 -   9.00   Hommikusöök
 
  9.00.- 11.00   Loodusmatk ja fotokonkurss looduses 
 
11.00 -  13.00  Teraapiatunnid
 
12.00 – 13.00   Maastikumäng
 
13.00- 13.30     Suvekooli lõpetamine
 
13.30 – 14.00   Asjade kokkupanemine
 
14,00                Kodu ootab ………

NB! Laupäeval ja pühapäeval on kooli kõrval avatud kauplus õhtul kella 19.30-ni
 
 13.07.2011 kell 18.00 MTÜ Saaremaa Vähiühing kokkusaamine, teemaks "Lihtsad kõnelused vajalikel teemadel".
Arutame, kuidas ennast vaimselt aidata, kuidas psühholoogiliselt abistada haigestumise korral ennast ja lähedasi...
Arutelu juhib dotsent Made Torokoff Tartu Ülikoolist.
 


Vastu tulles puuetega inimeste tungivale vajadusele hakkab alates 1. juunist 2011 SPIK maja ees peatuma linnaliini buss. Täpsem info meie kodulehel rubriigi all ASUKOHT - BUSSILIIKLUS
 


Mai 2011
 
14..05 Kell 11.00-13.00 Saaremaa Vaegkuuljat Ühingu teabepäev SPIK kaminasaalis
 
14.05 kell 14.00 osaleb  SPIK ansambel Viu Tallinnas EPL kevadkontsedil. Kontsert toimub Nõmme Kultuurikeskuses
 
15.05 kell 12.00-14.00 Saaremaa Vähiühingu teabepäev SPIK saalis
 
03. 05 ja 17.05  kell 18.30  toimub  SPIK saalis Pikk 39

spordimälumäng " 60 küsimust" kahes voorus
 
Täpsem info Avo Levisto  tel.5269213
 
Spordimälumängu toetab Eesti Kultuurkapital ja Saaremaa PIK
 
Info organisatsiooni juhtidele ja juhatustele.
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas algas projekt  „Tugev organisatsioon – võrdväärne koostööpartner”
 
Projekti põhieesmärgiks on Saare maakonna puuetega inimeste organisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamine läbi kodanikuhariduse ning organisatsioonide eestvedajate motiveerimine  läbi süsteemsete koolituste ja ühistegevuste. Projekti ülesandeks on  motiveerida ka potentsiaalseid eestvedajad enesetäienduseks, et  tagada organisatsioonide toimimise jätkusuutlikus.
 
Lisaks organisatsiooni eduka toimimise tagamisele on projekti üheks oluliseks osaks koostöö arendamine  kohalike omavalitsustega ning võrdväärne toimimine ka teiste MTÜ-dega, et olla jätkuvalt  arvestatav koostööpartner  ühiskonnas.
 
Esimene koolituspäev  puuetega  inimeste organisatsioonide juhatustele

toimub 09.05 SPIK saalis kell 16.30.  Teemaks „Organisatsiooni toimimine, tugevuse tagamine” Koolitaja Tallinnast Epp Veski
 
Palume kindlasti igast ühingust vähemalt üks esindaja, muidugi on parem, kui  osaleda saab kogu juhatus.
 
Õppeeis koolitusega väljasõit  KIhelkonna valda 10.05.11
 
völjasõit 15.15 SPIK hoovist.
 
Õppereis koolitusega  Pöide valda  30.05.
 
Väljasõit kell 15.15. SPIK hoovist. Pöide vallas kohtume kohaliku sotsiaalkomisjoniga ja puuetega inimestega. Palun igal organisatsiooni esindajal rääkida  natuke oma ühingu tööst .Võimalus on oma ühingut reklaamida.  Pärast teeme ka väikese  pikniku.  Väljasõiduks kindlasti  registreerida 25.-ndaks maiks, siis teame, kui suur buss tellida.
 
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 


17.05 kell 11.00 SPÜ üldkoosolek. LIsaks nägemisabivahendite tutvustamine.

 

Aprill 2011
 
EESTI REUMALIIT kutsub luu- ja liigesehaiguste teemalisele teabepäevale
 
Teabepäeva eesmärgiks on edendada teadlikkust luu- ja liigesehaigustest tööealise elanikkonna hulgas, et luua eeldused luu- ja liigesehaigete elukvaliteedi ja töövõime parandamiseks, tervislikel põhjustel töölt väljalangemise ennetamiseks ja tööle tagasi pöördumiseks.
 
„Enamlevinud põletikulised luu- ja liigesehaigused, nende ravi ja taastusravi“
 
14.04.2011, Kuressaare Kultuurikeskus, Tallinna 6, Kuressaare
 
PÄEVAKAVA
 
13.30 – 14.00 Registreerimine

14.00 – 14.15 Eesti Reumaliidu projektid ja koolitused, mis puudutavad tööealise luu- ja liigesehaige toimetulekut ja tööturul püsimist 2011. Marek Jaakson, Eesti Reumaliidu tegevjuht

14.15 – 15.00 Reumatoidartriit- põletikuline haigus, selle olemus, diagnoosimine, ravi - reumatoloog
 
15.00 – 15.15 Minu toimetulek põletikulise luu- ja liigesehaigusega, patsiendilugu
 
15.15 – 16.00 Anküloseeriv spondüliit - põletikuline haigus. Selle olemus, diagnoosimine, ravi- reumatoloog
 
16.00 – 16.15 Kohvipaus
 
16.15 – 16.45  Raviplaani jälgimine. Ravipäeviku kasutamine ja täitmine
 
16.45 – 17.30 Põletikuliste liigesehaiguste taastusravi. Millist liikumisviisi valida. Praktilised võimlemisharjutused - füsioterapeut
 
17.30 – 18.15 Reumatoidartriidihaige abivahendid toimetulekuks

Osalemine tasuta, osalejate arv piiratud, vajalik eelregistreerimine!
 
Registreerimiseks saata aadressile reuma@reumaliit.ee oma nimi ja kontakt.
 
Kontaktisik Annika Kask, telefon +372 534 35 501
 
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi. Täpsem informatsioon: www.reumaliit.ee
 
Teabepäevad toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel.
 

16.04.11 kell    SKÜ üldkoosolek
 
30.04.11 kell 10.00 - 14.00 SVÜ üldkoosolek
 

05.04  kell 11.00  Kuulmiskeskus Tallinnast. Ette registreerimisega
 
06.04  kell 17.00 kutsub Eesti Psoriaasiliidu Saaremaa Osakond Saaremaa PIK-i saali, aadressil Kuressaare linn, Pikk 39 kõiki inimesi, kes soovivad rohkem infot oma naha eest hoolitsemisel.
 
Kohale tulevad firma Zepter esindajad (www.zepter.ee) ja Ülikooli Apteegi proviisor, et jagada praktilist teavet.
 
Info telefonil 45 55 697, 53 31 34 63  ja  Paul.Liiv@gmail.com 
 

Märts 2011


16.03 kell 14 .00 Saaremaa Reuma Ühingu teabepäev + loeng osteoporoosist (luutiheduse mõõtmine)
 
14.03 kell 11.00 Eesti Vähiliidu teabepäev SPIK saalis. Oodatud kõik teemast huvitatud.
 


Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas algab projekt „Tugev organisatsioon – võrdväärne koostööpartner”.
 
Projekti põhieesmärgiks on Saare maakonna puuetega inimeste organisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamine läbi kodanikuhariduse ning organisatsioonide eestvedajate motiveerimine ja võimestamine läbi süsteemsete koolituste ja ühistegevuste. Projekti ülesandeks on  motiveerida ka potentsiaalseid eestvedajad enesetäienduseks, et  tagada organisatsioonide toimimise jätkusuutlikus.
 
Lisaks organisatsiooni eduka toimimise tagamisele on projekti üheks oluliseks osaks koostöö arendamine ja  sidususe suurendamine kohalike omavalitsustega.
 
Oluline on  puuetega inimeste organisatsioonide võrdväärne toimimine teiste MTÜ-dega, et olla jätkuvalt  arvestatav koostööpartner  ühiskonnas. Projekt kestab 01.03.11 - 31.03.12.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 


04.03 kell 14.00    HANNES HANSO, Pöide valla mees, EHH, UHHUDUURI korraldaja ja hing, räägib teile ja näitab pilte oma äsjalõppenud jalgrattamatkast Iraani, Saudi-Araabiasse, Jeemenisse ja Etioopiasse
 


Veebruar 2011
 
15.02.11 kell 18.00 SÕBRAPÄEVA tähistamine

Külalisteks on Aare Nõmm (Vanamöll) ja Erkki Evestus (Ninamees), kes räägivad tsiklitest ja Saaremaa tsikliklubi tegemistest. Lisaks Avo Levisto koostatud  lõbus mälumäng. Osamaks 1 EUR  tasuda 11-ndaks veebruariks.
 


-------------------------------------------------------
KÕIKE ILUSAT UUEL, 2011. AASTAL!
 
------------------------------------------------------------
Ilmunud on ajalehe Saarekoda detsembrikuu number ( vt. AJALEHED)
 
3. detsembril, rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda tänukirja ja meenega teiste hulgas ka Tiiu Randmat.

Aastaid Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas töötanud ning alati jõu ja nõuga abiks olnud Tiiu Randma on oma tegevusega aidanud kaasa puuetega inimeste elu-olu edendamisele Saare maakonnas.

Tema teenete loetelusse kuuluvad sisukad nõustamistegevused tööandjatele, kes on palganud puudega töötaja, samuti mitmeid aastaid vabatahtlikku tööd erinevates puuetega inimeste ühinguis Saaremaal.

Tiiu Randma abiga sai tuule tiibadesse Randvere tööõppekeskus, kus osutatakse erinevaid hoolekande ja töötukassa teenuseid. Tiiu tööd on märgatud ka väljaspool Saare maakonda ja teda võib tuua positiivseks eeskujuks kogu Eestis.
 
Eelteade tublidele meistritele.

18.12 kell 11.00-14.00 toimub Saare maakonna puuetega inimeste toodete JÕULULAAT Pikk 39 hoovil. Soovime jõudu käsitööde meisterdamiseks ja ootame aktiivset osavõttu ning palume  kindlasti ette registreerida 13.11 SPIK. kontoris. Tel 45 55697 e-mail. Saarekoda@hot.ee
 


Teated detsembrikuuks

01.12.10  kell 12.00 Saaremaa Reuma Ühingu kokkusaamine SPIK saalis
 
03.12.10 kell 17.00 Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine
 
        (isiklikud abistajad, tugiisikud, ÜRITUS KUTSETEGA)
 
08.12.10 kell 11.00 Ettevõtlusalane TEABEPÄEV FIE-dele.

Külaline Olev Martinson maksuametist. Info ja reg. 4555697
 
09.12.10 kell 13.00 Ettelugemispäev SPÜ. Kirjandust loeb Ellen Teemus
 
14.- 15.12.10 SPÜ punktkirjakoolitus kaminasaalis
 
17.12.10 kell 19.00 SPIK JÕULUPIDU. Osamaks täiskasvanutele 50EEk, kooliealistele  lastele 25EEK, eelkooliealistele tasuta. Soovi korral võib tuua loosipaki, mille väärtus 25EEK. Loosipakid kindlasti tuua enne 16-ndat detsembrit.
 
18.12.10 kell 11.00-14.00 Jõululaat  Saaremaa PIK hoovis
 
28.12.10 kell 14.00-18.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu  jõulupidu
 


Teated novembrikuuks.
 
03.11 ilmunud novembrikuu ajaleht Saarekoda. Lugege rubriigist AJALEHED
 

04.11 kell 11.00-12.00 külla tuleb Urmas Reinsalu. Oodatud kõik huvilised
 
08.11 kell  12.30 -14.00  EPIK korraldatud  ümarlaud.  Täpsem info ajalehes Saarekoda

          kell  15.00 SPIK 16.sünnipäev (kutsetega)
 
09.11 - 30.11  E-R kell 10.00 - 16.00 SPIK saalis avatud puuetega inimeste omaloomingunäitus
 
10.11 kell 18.00 Kinesioloogia  -  dr.Viigi Viil (grupp on täis, enam pole võimalik registreerida)
 
11.11 kell 13.00 SPÜ ettelugemispäev. Loeb Saaremaa Rahvateatri kunstiline juht Ellen Teemus
 
16.11 kell 18.00 Gongiteraapia . Võimalik osalemiseks registreerida 

Tel. 5056227 Valdo Lauri
 
25.11 kell  9.30   KONVERENTS  "10 aastat eriõpet Ametikoolis"
 
Kuressaare Ametikoolis ruumis K5
 
26.11 kell 17.00 Eesti Psoriaasi Liidu Saaremaa Osakonna teabepäev SPIK saalis. Külaline dr.Viigi Viil loeng "Tervis läbi teadmiste ja teadlikkuse"
 
Info tel.53 313 463 Paul Liiv  e.mail paul.liiv@gmail.com
 
30.11.10 kell 19.00 Gongiteraapia - Valdo Lauri
 


Teated oktoobrikuuks.
 
19.-20.10 kell 10.00 -14.00 Koolitus puuetega inimestele. Õpime tegema siidimaali. Õpetaja Juta Levin
 
Palume registreerida 15-ndaks oktoobriks.
 

Jätkuvalt ootame aktiivset osalemist omaloomingunäitusel. Erinevat loomingut  ootame kuni 30-nda oktoobrini. Näitus avatakse 08.novembril.
 


Eesti Puuetega Inimeste Koda, Briti Nõukogu, Suurbritannia Saatkond Eestis 


kutsuvad osalema joonistus- ja fotokonkursil ”Kool. Sõbrad. Perekond.”
 
Kõik lapsed ja noored on erinevad, kuid samas nii sarnased. Pole tähtis, mis värvi on su silmad, kui tumedad on su juuksed, milline erivajadus või puue sul on. Tähtis on muu- kool, sõbrad ja perekond on märksõnad, mis tähendavad kõikidele midagi.
 
Konkursi eesmärk on kutsuda üles lapsi ja noori joonistama või pildistama etteantud teemadel.
 
Osalemiseks tuleb joonistada või pildistada olukordi, hetki, objekte ja muud, mis ümbritsevad sind, sümboliseerivad sulle märksõnu ”Kool. Sõbrad. Perekond.”
 
Osalema ootame lapsi ja noori vanuses 6-17.

Konkursil osalemiseks saada oma joonistused- fotod aadressile:
EPIK, Toompuiestee 10, Tallinn hiljemalt 1. november 2010

Oma tööle märgi peale nimi, vanus, kool, kontakt.
 
Fotod võib saata ka elektrooniliselt: epikoda@gmail.com
 
Lisainfo: www.epikoda.ee

Saadetud töid ei tagastata!
 
Kõik laekunud tööd eksponeeritakse avalikes kohtades üle-Eesti. Parimad tööd avaldakse ka ajalehes Postimees (vene k.) ning Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste partnerite kodulehtedel.
 
Lisainfo: Getter Tiirik (Eesti Puuetega Inimeste Koda).
GSM 5343 9913 
getter.tiirik@gmail.com
 
04.10 kell17.30 Hiina tervisevõimlemine. Mart Parmas
 
05.10 kell 11.00 - 16.00 Kuulmiskeskus SPIK ruumides.

Ette registreerimisega.
 
14.10 kell 19.00 Sügishooaega alustab ansambel Viu
 
14.10 kell 13.00 Kirjanduse ettelugemispäev nägemispuudega inimestele. Loeb Saaremaa Rahvateatri kunstiline juht Ellen Teemus
 
22.10 kell 10.00 SPÜ üldkoosolek

          kell 12.00 Lugejate konverents Saare Maakonna Keskraamatukogus
 
           Korraldaja Eesti Pimedate Raamatukogu ja SPÜ
 
23.10 kell 13 00 Saaremaa Kutsehaigete Ühingu 10.sünnipäev
 
27.10   TEABEPÄEV. Astangu Puudeaste Teabe-ja Abivahendite  Keskus. Kellaeg täpsustamisel.
 
             


Teated septembrikuuks.
 
15.09 kell 18.00 dr.Viigi Viili loeng "Kinesioloogia -Tervis läbi liigutuse ja puudutuse"
 
16.09 kell 10.45 -17.30 SPIK saalis INFOPÄEV  "Puuetega inimeste aktiviseerimine tööturul ning motiveerimine ettevõtlusega tegelemiseks" - korradajaks Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit

21.09 kell10.00  TEABEPÄEV viipekeeletõlketeenust vajavatele inimestele ja kõigile huvilistele - korraldajaks Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing

 J Hea sõnum
 
Meil on rõõmus uudis! Swedbank võttis meie projekti “Ratastel rõõm” vastu annetuskeskkonnas kandideerijate hulka. Projekti eesmärk on Saaremaa PIK-ile oma transpordivahendi saamine, mis aitaks puuetega inimestel parandada töötamise võimalusi kogu maakonnas. Samuti on liiklusvahendi olemasolu vajalik meie liikmetele paremaks transpordi korraldamiseks üritustele ja koosettevõtmistele.
 
Pikemalt projektist järgmises lehes. Täname Swedbank’i annetuskeskkonda!
 
Meie arve Swedbank-is on 221049614171
 
     
 
Saaremaa PIK ansambel Viu osales
 
XV Vabariiklikul Puuetega Inimeste Kultuurifestivalil

Viljandis ning tunnistati peapreemia vääriliseks.
 

Teated.
 
Saaremaa PIK on kollektiivpuhkusel 14 juuni - 30 juuni 2010
 
04. juuni kell 10.00 Gadox vastuvõtt SPIK-s
 
08. juuni kell 11.00 - 15.30 Kuulmiskeskuse vastuvõtt
 
  
 
Jätkub registreerimine Suvekool 2010 osalejatele 17. - 18. juulil Võhmal
 
SPIK Suvekool  toimub sellel aastal 17. - 18.juulil  Võhma koolimajas. Osamaks täiskasvanutele on  120EEK, lastele vanuses 7-16  60EEK  ja eelkooliealistele lastele tasuta. Transport jääb igal ühingul enda korraldada. Raha ja nimekirjad ühingutel palume SPIK-i ära tuua kindlasti 09.juuliks. See on viimane tähtaeg. Nimekirjade tabelid saab SPIK-st, võite ka ise koostada. Meile on vajalik teada, kas  inimene vajab kindlasti voodikohta või saab magada ka telgis. Majutuskohti Võhma koolimajas on piiratud arv ning seepärast on voodikohad just neile, kelle tervislik seisund ei võimalda telgis magamist. Oluline on ka info, mitu inimest on ratastooliga.  Nimekirjad võib saata ka elektrooniliselt.
 
Info    SPIK 45 55 697     e-mail Saarekoda@hot.ee
 
Jääme ilusat suve ootama!
 
Teated mais
 
07.05  kell 10.00 - 13.00 Abivahendifirma Gadox vastuvõtt SPIK ruumides
 
           kell 17.30  Teraapia. Hiina kehakultuur. Mart Parmas
 
08.05 kell 11.00  SPIK ans. Viu esinemine Lions klubi laadal kuursaali ees
 
                 10.00 - 14.00 Lions laadal müügil puuetega inimeste käsitööd
 
09.05 kell 14.00 SPIK ans. Viu esineb Rahvusraamatukogus Tallinnas Kevadkontserdil

17.05 kell 17.00 SPIK üldkogu koosolek. Väljasõit Vaivere koolimajja
 
20.05 kell 11.00 SPÜ ülkoosolek
 
31.05 kell 15.00 Loengupäev külalisega kõikidele huvilistele. HANNES HANSO  "Elust Hiinas"
 

Teeme ära
 
01.05 kell 10.00 Saaremaa PIK-is TEEME ÄRA  koostöös Saare Maavalitsuse vabatahtlike abilistega!
 

Teated.
 
17.04  kell 11.00 -14.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek
 
20.04 kell 19.00 Gongiteraapia
 
24.04  kell 12.00 Saarte Kurtide Ühingu üldkoosolek
 
18. märtsil kell 12.00 Saaremaa Pimedate Ühingu ettelugemishommik. Kirjandust loeb ette Ellen Teemus.
 
19. märtsil kell 11.00 toimub Saaremaa PIK saalis Saare Maakonna Invaühingu üldkoosolek.
 
23. märtsil kell 19.00 gongiteraapia. Info 50 56 227
 
26. märtsil kell 17.00 EPSOL kokkusaamine SPIK-s
 
samas Linola toodete presentatsioon(dr.Wolf)
 
Tooted on spetsiaalselt välja töötatud kuiva, kareda, sügeleva, praguneva ja ketendava naha hoolduseks.
 
Iga osalejat ootab kingitus!
 
27.märtsil kell 13.00 SPIK saalis loeng teemal:
 
Tugevad igapäeva emotsioonid ja nendega toimetulek
 
Loengu viib läbi loodusravi terapeut psühhokinesioloog
 
Gertrud Langeheine. Loengu kestvus 2 tundi, peale seda arutelu, küsimused. Osavõtumaks 30EEK.
 
Eelregistreerimine  53412395 Anne, 5220913 Miralda, 53023265 Elo
 
30.märtsil SPIK-s Kuulmiskeskuse vastuvõtt etteregistreerimisega.
 
31.märtsil kell 11.00 SPIK saalis TEABEPÄEV Saare maakonna puuetega inimestele
 
Teemad: 
•Politsei  inimeste teenistuses
•Abivahendite taotlemine
 

Gongiteraapia
 
02.märtsil  kell 18.00 Saaremaa PIK saalis gongiteraapia. Läbiviija Valdo Lauri. Info  e-mail. valdo@loodetalu.ee ,  mob 50 56 227.
 

Sõbrapäeva kohviõhtu
 
18. veebruaril  kell 18.00 - 21.00 toimub Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas SÕBRAPÄEVA KOHVIÕHTU. Külaliseks Andres Hanso, külakostiks Egiptuse muljed. Väike mälumäng Avo Levistolt. Osamaks 15EEK tasuda 17-ndaks veebruariks. Info tel. 45 55697.
 VABARIIKLIKULT TUNNUSTATUD
3.dets. oli Rahvusvaheline puuetega inimeste päev – PALJU ÕNNE MEILE KÕIGILE!
 
 Sel päeval tunnustas EPI Koda tublimaid puuetega inimesi, Saaremaalt sai tänukirja Jüri Heinlaid uute ideede, loova mõtlemise ja tegutsemise eest innovatsiooniaastal. Jüri on Randvere tööõppekeskuse tegevusjuhendaja ja OÜ „Sakadak“ eestvedaja.
 
„Inimesi ei hinnata selle järgi, mida nad on ühiskonnalt saanud, vaid selle järgi, mida nad andnud on.“
 
 6.dets. toimus Tallinna Õpetajate Majas Üleriigilise Vabatahtlike Arenduskeskuse poolt korraldatud iga-aastane vabatahtlike tunnustamise üritus, mille patrooniks on Vabariigi President Toomas- Hendrik Ilves.
 
 “Tunnustagem inimesi, kes on läbi vabatahtliku tegevuse aidanud luua uusi lahendusi, et muuta Eesti paremaks, ka sammhaaval.” T.H. Ilves
 
17 autasustatu hulgas pälvisid aasta vabatahtliku tiitli ka SPI Koja kauaaegsed vabatahtlikud abilised-toetajad Avo Levisto, Riivo Saar ja Taivo Parbus.

 „Vabatahtlikud muudavad maailma "
 


JÕULUD SPIK-s
 
19. detsembril kell 11.00 – 15.00 toimub Saaremaa Puuetega Inimeste Koja hoovis Pikk tn 39
 
Saare maakonna puuetega inimeste käsitööde 
 
JÕULULAAT. 

Ootame puuetega inimesi müüma käsitöid, hoidiseid, juur- ja  puuvilju jpm oma kätega valmistatud või kasvatatud tooteid.  Müüjatel registreerida 10-ndaks detsembriks. Võimalus on kasutada oma kauba müüjatena vabatahtlikke abilisi Kuressaare Gümnaasiumist.
 
Külastama ja ostma ootame kõiki häid inimesi!

Info ja reg.  45 55 697  e-mail. Saarekoda@hot.ee
 
19. detsembril kell 19.00  Saaremaa PIK

JÕULUPIDU
 
Kavas isetegevuslikud etteasted, külla tuleb jõuluvana. Osamaks 50 EEK tasuda 16. detsembriks. Tuua saab ka loosipakke väärtusega 25 EEK. Pakid tuua 16-ndaks detsembriks SPIK kontorisse.
 
Kohtumiseni!

 

nach oben