Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > PROJEKTID 2021

PROJEKTID 2021

 1. KIK/SPIK/Kultuuriühing "Möte"  

       "Väärtustame oma keskkonda"

       Periood 2020 - 2021

21.07.21 õppereis SPIK teegevusgrupile Kihelkonnale

ja Tagamõisa poolsaarele 

11--12.09.21 Õppereis Kirde-Eestisse SPIK organisatsioonide esindajatele

 

2. Saaremaa vald/SPIK

     "Saare maakonna puuetega inimeste toodete laat "Oma asi".

Saaremaa valavalitsuse toetus 600eur

     Pikendatud periood kuni 2021 juuni.

Laat toimus 08.05.2021 SPIK hoovis. 

 

3. KOP/SPIK 

    "Töökeskkond turvaliseks"

      Periood 2020 aprill - 2021 aprill

KOP toetus  4000eur

Õppeköögi  ja inva WC remont

Katuseakna remont

Tegevusruumi ahju renoveerimine

SPIK hoone ahjude pisiremonttööd

Välisukse remont

 

4. KOP/SPIK 

    " ATS süsteem ja evakuatsiooni valgustus SPIK hoonesse".

     Projekti periood 01.10. 20 - 01.10. 21

KOP toetus 4000eur

Projekti käigus paigaldati kogu Pikk 39 hoonesse evakuatsiooni valgustus ja automaatne tuletõrje süsteem

KOP toetus 4000eur

 

5. Päästeamet/SPIK

Projekt "Teadlikkum ja ohutum tulevik"

Periood 01.03.2021 - 30.10. 2021

Päästeameti toetus 3596eur

Üldine eesmärk: Tõsta ohuteadlikkust ja kujundada kogukonnaliikmetes õnnetusiennetavaid hoiakuid ja käitumist.

Alaeesmärgid: 

 • Sihtgruppide oskus ära tunda ohuolukorda või õigesti (elupäästvalt) käituda.
 • Koolituste ja praktiliste õppuste käigus on omandatud uued teadmised.
 • Suurenenud on turvatunne, puuetega inimesed julgevad ja teavad pöörduda abisaamiseks.
 • Tutvutud on veeohutuse nõuete ja reeglitega tagamaks ohutu rannas/veekogu ääres viibimine ja suplemine.
 • Paigaldatud on tulekahju evakuatsioonisüsteem vastavalt puuetega inimeste vajadustele. 
 • Tuntakse evakuatsioonisüsteemi signaale ja osatakse ohu korral liikuda ohutusse kohta
 • 28.05.21 Päästeameti koolituspäev erivajadustega inimestele SPIK-s
 • 07.06.21 Vetelpääste koolituse loeng SPIK-s
 • 05.07,21  toimus vetelpääste koolitus e praktiline õpe Titerannas Kuressaares
 • 6.   Eesti KultuurkapitalProjekt "Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil" 
 • Eesti Kultuurkapitali toetus  350eur
 • Festival toimus 18.-19. juuni 21 Ttamsalu kultuurimajas ja Rakvere Rahvamajas juunus 2021  Osales SPIK ansambel Viu kavaga "Sõber meenuta aegu"

 

7.  EPIF/SPIK

"Psüühikahäretega inimeste ja nende pereliikmete võimestamine läbi tugigruppide Saaremaa ja Muhu vallas

01.05.2021 - 30.11.2023

 

8 .MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koja  hoone laepealse soojustamine

Rahastaja MTÜ Võimalus ja Saaremaa PIK MTÜ Võimalus toetus 7 500eur

Tööd on teostatud OÜ Spetsiaalne Ehitus  poolt

SPIK  hoone laepealne on puhastatud vanast prahist ja soojustatud puistevillaga

 

9. Saaremaa vald -SPIK

Tervist-ja heaolu toetavate  tegevuste taotlusvoor

"Uued võimalused"

Periood  01.07 .21 - 30.11.21

Saaremaa Vallavalitsuse toetus 500 eur

23.09.21 Disgolfi õppepäev erivajadustega inimestele

 

10. KOP/ Saremaa Pimedate Ühing

" Saaremaa pimedate ühungule kohandatud tualett-ja abiruumi remont"

Periood 01.05.21 - 01.04.22

KOP toetus 4000eur,  SPÜ omafinantseering 500eur

Projekti tulemusena on remonditud  tualettruumi  sein soojustatud torud, pigaldatud uus boiler. WC pott, kraanikauss, dušikabiin, aknalud, lagi ja tööriiete kapid

 

 

 

Alamenüü

nach oben