Kultuuri- ja spordisündmused SPIK-s 2019

10.01.2019 Mälumäng „Mälu läbi mängu“ puuetega inimeste organisatsioonide esindajatele. Mälumängu rahastab Kohaliku omaalgatuse programm

14.02.2019 Sõbrapäeva õhtu. Külaline Olavi Antons. Mälumäng „Mälu läbi mängu“. Mälumängu rahastab Kohaliku omaalgatuse programm

27.02.2019 Pärnu „Endla“ teatrikülastus organisatsioonide esindajatele. Korraldaja Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühing „Möte“

01.03.2019 Osalemine Raadio Kadi mälumängus Saare Google

22.-23.2019 SPIK tegevustoa teatrikülastus Pärnusse

Märts – aprill 2019 "Mälu läbi mängu" III – IV voor

11.–12.05.2019 KIK projekti „Hoiame oma kultuuri ja loodust“ raames matk Soomaal. Korraldajad SPIK ja kultuuriühing „Möte“

24.–25.05.2019 SPIK ansambel Viu osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil Rakveres

17.08.2019 Osalemine XI erivajadustega inimeste laulupeol Viljandis

17.09.19  Spordipäev Saare maakonna puuetega inimestele

20.-22.09.19 Osalemine rahvusvahelisel nägemispuuetega inimeste kergemuusikafestivalil "Balti Laine" Kaunases

21.11.19 Loeng Saaremaa pärandkultuurist.  KIK projekt "Hoiame oma kultuuri ja loodust". Loengut viib läbi Leo Filippov.
10.12.19  Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine ja puuetega inimeste toodete laat "Oma asi"
13.12.19 Traditsiooniline jõulude tähistamine  


Jaanuar – detsember 2019 4 x kuus ansambel VIU proovid