Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > Koostööpartnerid > Vabatahtlikud

Vabatahtlikud

Saaremaa Puuetega Inimeste Koja tegemistes on vabatahtlikud abilised osalenud juba 1999-ndast aastast.

Esimese tegevusena alustas Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas laste- ja täiskasvanute muusikaring vabatahtliku juhendajaga. Hindamatu on olnud tublide abiliste panus SPIK jõulupidudel ja -laatadel, omaloomingunäituste korraldamisel, talgutel, tegevustoa ettevõtmistes, isiklike abistajate ja tugiisikutena nägemispuudega inimestele, suvekoolide ja spordipäevade läbiviimisel jm ettevõtmistes.

Vabatahtlike kaasamisel on olnud meie headeks koostööpartneriteks Kuressaare Gümnaasium ja Kuressaare Vanalinna Kool, kelle õpilased on mitu aastat olnud tublid vabatahtlikud abilised jõuluüritustel, aidanud laadal müüa puuetega inimeste käsitöid, koostanud ja läbi viinud kultuuriprogramme, katnud pidulauda jpm.

Kampaania "Teeme ära" raames korraldas SPIK talgud puude lappimiseks ja akende pesemiseks, kus aktiivselt osales palju vabatahtlikke kogu maakonnast, sealhulgas ka Saare maavalitsusest eesotsas maavanema endaga.

Vabatahtlikke abilisi oleme valdavalt leidnud oma maja töötajate sõpruskonna hulgast, kes omakorda on jaganud infot edasi. Nii on tekkinud grupp inimesi, kes on alati nõus meie ettevõtmistes kaasa lööma. 2012 aastal pöördus meie poole ka Saaremaale loodud vabatahtlike ühendus. Kindlasti jätkame nendega koostööd.

 

***

  1. dets. 2009 toimus Tallinna Õpetajate Majas Üleriigilise Vabatahtlike Arenduskeskuse poolt korraldatud iga-aastane vabatahtlike tunnustamise üritus, mille patrooniks on Vabariigi President Hendrik Ilves.

“Tunnustagem inimesi, kes on läbi vabatahtliku tegevuse aidanud luua uusi lahendusi, et muuta Eesti paremaks, ka sammhaaval.” H. Ilves

17 autasustatu hulgas pälvisid aasta vabatahtliku tiitli ka SPI Koja kauaaegsed vabatahtlikud abilised-toetajad Avo Levisto, Riivo Saar ja Taivo Parbus.

„Vabatahtlikud muudavad maailma!”

Sellest pidulikust sündmusest on kirjutatud ka SPIK ajalehes Saarekoda nr. 11

 

Üritused

Kallemäe kooli staadionil 23.08.2012 toimunud puuetega inimeste spordipäeval oli abiks 6 vabatahtlikku

 

07.11.12 toimus Saarema PIK 18-nda sünnipäeva tähistamine ja vabatahtlike tänamine. Sel aastal tunnustati vabatahtlikke, kes aitasid kaasa uute ideede sünnile ja tegevuste läbiviimisele. Tunnustuse said Katre Halliko ja Annika All, kes alustasid nägemispuuetega inimestega terviserajal kepikõndi. Tegevus on pidev ja aktiivne. Aitähh, vabatahtlikele!

08.12.12 toimus Saaremaa PIK saalis heategevuslik  ADVENDILAAT, kus oma tooteid müüsid maakonna puuetega inimesed. Müüjatena pakkusid abi 7 inimest  MTÜ-st Saaremaa Vabtahtlikud.  Aitähh, vabatahtlikud!

14.12.12 toimus Saare maakonna puuetega inimestele jõulupidu, kus vabatahtlike abilistena aitasid jõulusööki valmistada ja lauda katta 7 vabatahtlikku abilist Kuressaare Gümnaasiumi 10A klassist (klassijuhataja Mai Rand). Aitäh, vabatahtlikele!

Suvi 2013 - SPIK renoveerimine. Vabatahtlikud puhastavad dolomiidist aknakarniise vanadest värvikihtidest.

Vabatahtlikud puudelappijad 25.06.2015.a.

 

 

PUUDEGA INIMESTE SPORDIPÄEV OLI MENUKAS

Autor: Sigrid Osa

Reede, 23. september 2016.

Anton Raunile (esiplaanil) meeldis spordipäeval kõige enam pallivise, kuid esikoha sai ta hoopis hoota kaugushüppes. FOTO: Sigrid Osa

Eile toimus kesklinna staadionil viiendat korda traditsiooniline Saare maakonna puudega inimeste spordipäev, millest võttis osa poolsada spordihuvilist.

Mõõtu võeti kuulitõukes, palliviskes, 30 m jooksus, hoota kaugushüppes ja lisaks võrkpalli tutvustavas kombineeritud võistluses. 

“Hoota kaugushüppes sellepärast, et kõigil oleks võrdsed tingimused, sest igaüks neist täie tempoga joosta ei saa. Panime alad kokku nii, et tervisekahjustus või puue ei takistaks sporti tegemast,” rääkis Puuetega Inimeste Koja projektijuht ja ürituse üks korraldajaid Marju Saar.

Ta toonitas, et üritust oodatakse ja seda näitab juba osalejate arv. “See on meie enda arvates väga suur arv,” ütles Saar.

Igal alal selgitati välja kolm paremat, lisaks oli välja pandud ka mitmeid eriauhindu. 

Üritust korraldas Saaremaa Puuetega Inimeste Koda ja päeva toetasid Lions-klubi Kuressaare ja Kuressaare linnavalitsus.

Spordipäeva kordaminekule andsid suure panuse vabatahtlikud abilised Aime Nuut, Arvi Liik ja Martin-Johannes Mikk.

Aime Nuut tööpostil - tulemusi protolollimas

Arvi Liik ja Aime Nuut palliviskeid juhendamas-protokollimas

 

Marju Saar, Arvi Liik ja Martin-Johannes Mikk kuulitõuke tulemust mõõtmas

Avo Levisto, Arvi Liik ja Martin-Johannes Mikk kombineeritud võistlust läbi viimas

nach oben